Normativa CampusEsport

Tothom és benvingut a CampusEsport! Però és important saber...

Normativa excepcional COVID-19

 • L'abonament o entrada a la instal·lació suposa l'acceptació d'aquesta normativa. És imprescindible que els socis facilitin la seva empremta i signin el document de normativa de CampusEsport per accedir a les instal·lacions.
 • En cas que es tanqui un espai esportiu o la instal·lació en un horari en què se suposa que haurien d'estar oberts al públic, s'informarà d'aquest fet mitjançant la web i les xarxes socials.
 • Es podran emprar els vestuaris, seguint en tot moment les indicacions o recomanacions de les autoritats competents.
 • Si s'ha d'abonar algun import us preguem que ho faceu amb targeta.
 • Hi ha una normativa específica per cada recinte esportiu que cal respectar. L’incompliment d’alguna d’aquestes normes suposarà la finalització immediata de l’activitat a realitzar per part de l’usuari.
 • Els socorristes i els monitors són els màxims responsables que vetllaran pel compliment de les normes per part dels usuaris. Davant qualsevol inconvenient o incompliment  tindran potestat per a sol·licitar a l'usuari que abandoni l'espai o l'activitat en qüestió.
 • Heu d'accedir a la piscina de forma ordenada, respectant la cua i la distància de seguretat, sempre que el socorrista us autoritzi a accedir-hi, segons el nombre d'usuaris (com a màxim, 24 persones). En tot moment heu de complir les normes de protecció i distanciament social establertes per les autoritats competents. Si teniu algun dubte sobre aquest tema, el personal de recepció pot donar-vos informació en qualsevol moment.
 • Per accedir a la piscina s'ha de realitzar una reserva gratuïta d'espai a través de l'app de CampusEsport, per telèfon o a la recepció. Les reserves es poden fer amb set dies d'antelació i fins cinc minuts abans de l'inici de l'activitat i són cancel·lables fins 3 hores abans. No presentar-se a dues reserves no cancel·lades en un mes implica una penalització de set dies sense poder fer noves reserves.
 • El màxim de reserves que cada usuari pot tenir pendents és de 6.
 • Heu d'accedir a l'activitat de forma ordenada, respectant la cua i la distància de seguretat, sempre que el socorrista us autoritzi a accedir-hi, prèvia comprovació de la reserva efectuada. Per agilitar l'accés es recomana als usuaris que tinguin preparat el seu codi d'accés amb el mòbil o poden facilitar el seu nom complet, perquè el socorrista validi l'entrada amb més facilitat. 
  • En tot moment heu de complir les normes de protecció i distanciament social establertes per les autoritats competents. Si teniu algun dubte sobre aquest tema, el personal de recepció pot donar-vos informació en qualsevol moment.
  • L'ocupació dels carrers a la piscina durant aquest període es limitarà a 3 usuaris per carrer.
  • No es permet usar la instal·lació a les persones que pateixen alguna malaltia transmissible. Abandonau la piscina si notau qualsevol símptoma o malestar.
  • Us pregam  que renteu i desinfecteu tot el vostre material a ca vostra després de cada ús: banyador, tovallola, casquet de bany i xancles. 
  • És obligatori desinfectar qualsevol material de CampusEsport (planxes, flotadors de cames, cinturons de flotació, etc.) utilitzat durant l'estada de l'usuari a la piscina mitjançant solució desinfectant i paper, tant a l'entrada com a la sortida.

Important: Els socorristes i els monitors de la piscina són els màxims responsables de la instal·lació, i vetllaran perquè els usuaris compleixin les normes. Davant qualsevol inconvenient o incompliment, tenen potestat per demanar a l'usuari que abandoni l'espai o l'activitat en qüestió.

 • La participació en les activitats dirigides és lliure per a totes les persones que tinguin l'abonament vigent i hagin fet una reserva prèvia a través de l'app de CampusEsport o per telèfon al número 971 17 25 54.
 • Totes les activitats del programa tenen una capacitat limitada, i en cap cas es permet l'accés d'usuaris que no tinguin la plaça reservada. La capacitat màxima a qualsevol de les nostres activitats dirigides és de 10 persones, i de 12 a l'exterior, segons la normativa vigent aplicable.
 • Les reserves es poden fer amb set dies d'antelació i fins cinc minuts abans de l'inici de la classe i són cancel·lables fins a tres hores abans. No presentar-se a dues reserves no cancel·lades en un mes implica una penalització de set dies sense poder fer noves reserves.
 • El màxim de reserves de classes dirigides que cada usuari pot tenir pendents és de sis; no hi ha límit de classes reservades en un dia.
 • Heu d'accedir a l'activitat de forma ordenada, respectant la cua i la distància de seguretat, sempre que el monitor de sala us autoritzi a accedir-hi, prèvia comprovació de la reserva efectuada. Per agilitar l'accés a la sala es recomana als usuaris que tinguin preparat el seu codi d'accés, perquè el monitor validi l'entrada amb més facilitat. Respecte a la sortida de l'activitat, els usuaris hauran de seguir les indicacions del monitor, que guiarà el procés en tot moment. Es recomana que l'usuari acudeixi a la cua de sala amb un mínim d'antel·lació.
 • Abans d'entrar a la sala, de forma obligatòria, els usuaris han de desinfectar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic situat a la zona d'espera habilitada.
 • La mascareta és obligatòria a totes les activitats que es facin a l'interior de les instal·lacions, les activitats dutes a terme a l'exterior queden exemptes de l'ús de mascareta.

Important: El monitor de la sala o de l'activitat n'és el màxim responsable, i vetllarà perquè els usuaris compleixin les normes. Davant qualsevol inconvenient o incompliment, el monitor té potestat per demanar a l'usuari que abandoni l'espai o l'activitat en qüestió.

 

 • Heu d'accedir al gimnàs de forma ordenada, respectant la cua i la distància de seguretat, sempre que el monitor de sala us autoritzi a accedir-hi, segons el nombre d'usuaris (com a màxim, 23 persones). En tot moment heu de complir les normes de protecció i distanciament social establertes per les autoritats competents. Si teniu algun dubte sobre aquest tema, el personal de recepció pot donar-vos informació en qualsevol moment.
 • Per accedir a la sala de fitness s'ha de realitzar una reserva gratuïta d'espai a través de l'app de CampusEsport, per telèfon o a la recepció. Les reserves es poden fer amb set dies d'antelació i fins cinc minuts abans de l'inici de l'activitat i són cancel·lables fins a tres hores abans. No presentar-se a dues reserves no cancel·lades en un mes implica una penalització de set dies sense poder fer noves reserves.
  El màxim de reserves que cada usuari pot tenir pendents és de 6; no hi ha límit d'accessos reservats en un dia.
 • Heu d'accedir a l'activitat de forma ordenada, respectant la cua i la distància de seguretat, sempre que el monitor de sala us autoritzi a accedir-hi, prèvia comprovació de la reserva efectuada. Per agilitar l'accés a la sala es recomana als usuaris que tinguin preparat el seu codi d'accés, perquè el monitor validi l'entrada amb més facilitat. Respecte a la sortida de l'activitat, els usuaris hauran de seguir les indicacions del monitor, que guiarà el procés en tot moment. Es recomana que l'usuari acudeixi a la cua de sala amb un mínim d'antel·lació.
 • Abans d’accedir a la sala, els usuaris han de desinfectar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic situat a la zona d'espera habilitada. Cal portar una tovallola eixuta per posar-la damunt els aparells que s’utilitzin.
 • És obligatori emprar mascareta i desinfectar qualsevol material utilitzat durant l'estada de l'usuari a la sala mitjançant solució desinfectant i paper.. 

Important: El monitor de la sala o de l'activitat n'és el màxim responsable, i vetllarà perquè els usuaris compleixin les normes. Davant qualsevol inconvenient o incompliment, el monitor té potestat per demanar a l'usuari que abandoni l'espai o l'activitat en qüestió.

 • Arribeu a la instal·lació amb la roba esportiva i amb el temps ajustat per jugar.
 • Renteu-vos les mans, pales i raquetes abans i després de jugar. No es permet compartir bossa,  tovallola o ampolla d’aigua amb el company.
 • Jugau amb pilotes noves o marcades per no barrejar-les amb les del company.
 • Si ha de tossir, empreu un mocador d’un sol ús.
 • Si ha de tocar l’equipament de pista, s’ha de fer net abans i després d’emprar-les
 • Eviteu la salutació protocol·lària de final de partit.
 • Una vegada finalitzat el temps de lloguer, cal abandonar l'espai esportiu. En cas de que es continuï jugant cal tornar a recepció per realitzar una nova reserva i abonar-la; en cas contrari s'aplicarà el preu de tarifa NO UIB sense cap tipus de descompte.
 • No es permet fer reserves ni emprar aquest espai per l'ús de menors de 16 anys. En cas de voler fer una excepció, cal demanar-ho per escrit a la direcció de CampusEsport exposant el cas, i s'obtindrà una resposta igualment per escrit.
 • És imprescindible anul·lar les reserves que no es gaudeixin; al tercer cop que es reincideixi, hauran d'abonar-se. En cas contrari, es denegarà l'accés a les instal·lacions. Recordau que podeu reservar el vostre espai de joc a través de la pàgina web o per via telefònica.
 • CampusEsport posa a la vostra disposició el lloguer de pales i venda de pilotes de tennis desinfectades.
 • Acudir amb una antelació màxima de 10 minuts i si pot ser venir amb ja vestit amb la roba adequada.
 • Entrada per l'accés del camp de futbol.
 • Recomanem que els infants vinguin només amb un acompanyant.
 • Acudir amb una antelació màxima de 10 minuts i si pot ser venir amb ja vestit amb la roba adequada.
 • Entrada per l'accés del camp de futbol.
 • Recomanem que els infants vinguin només amb un acompanyant.

 

 • Acudir amb una antelació màxima de 10 minuts
 • Recomanem que els nens vinguin només amb un acompanyant.
 • Lliurament als monitors i recollida dels infants dins de la piscina en les cadires habilitades, Per a poder accedir-hi, els adults han d'emprar xancletes o calçat adequat.
 • Recomanem que els pares abandonin el recinte de la piscina en deixar als infants a classe i entrin amb el temps just per a recollir-los en acabar.

 

 

 • Acudir amb una antelació màxima de 10 minuts.
 • No es permet la permanència dins de les instal·lacions esportives de menors no acompanyats abans de començar el seu entrenament ni després de la seva finalització.
 • No es permet l'ús dels espais esportius sense la companyia del personal tècnic de CampusEsport.

Normativa general i preguntes freqüents

Per ser soci de CampusEsport és obligatori abonar el preu indicat de la tarifa escollida i la matrícula, en el cas de ser nou usuari. És obligatori facilitar l'empremta del dit polze i fer-se una foto per poder enregistrar les dades donaran accés a l'usuari a les instal·lacions i serveis esportius; l'import dels abonaments, matrícula i mensualitats dels cursos no és reemborsable.

Existeixen nombroses bonificacions; consulta-les a continuació:

Matrícula CampusEsport 8 euros: l'hauran de fer efectiva aquelles persones que s'abonin per primera vegada a CampusEsport i donarà accés a les instal·lacions i serveis del centre esportiu. El preu de la matrícula per als nins de 6 a 13 anys (inclosos) és de 4 euros.

Familiars: entenem com a unitat familiar les parelles casades o les parelles que conviuen a un mateix domicili (cal que presentin el certificat de convivència o el certificat d'empadronament), i els fills menors de 18 anys que viuen a la mateixa adreça.

Titulars Carnet Jove: 10 per cent de descompte als cursos de l'Escola de Formació.

Alumnes UIB: alumnes matriculats en estudis de grau, màster, estudis propis i doctorats de la UIB. Aplicable només a abonaments anuals.

UIB: Es considera socis de la UIB a la Resta de membres de la comunitat universitària. També tenen la consideració de socis UIB els següents col·lectius: Alumni UIB: titulats a la UIB; treballadors d'empreses que fan feina a la UIB, residents als municipis amb conveni econòmic amb la FUEIB: Banyalbufar, Deià, Estallencs, Fornalutx, Puigpunyent i Valldemossa; titulars de la targeta MasterCard Dèbit Jove BMN i targeta Carnet Jove; i fills menors de 30 anys del PDI/PAS.

Col·lectius: Treballadors d'empreses del ParcBit, Son Espases i BMN-Sa Nostra; membres d'associacions de veïnats de Son Espanyol, Son Sardina, Establiments, Sa Garriga i empadronats a Bunyola, Consell, Marratxí, Esporles i Sóller; treballadors d'empreses i col·lectius amb conveni amb la FUEIB; i pares i mares de fills alumnes de la UIB.

Persones amb discapacitats UIB: gratuït per a les persones amb discapacitat de la comunitat universitària que presenten un certificat de minusvalidesa emès per l'IBAS i un certificat del personal del programa d'assessorament i de suport a les persones de la UIB amb discapacitat.

Persones amb discapacitat i tercera edat: les persones amb discapacitat i les persones majors de 65 anys tenen un 10% de descompte.

 • Estudiants: resguard matrícula*
 • PDI i PAS: carnet universitari o nómina*
 • Residents de pobles: certificat de residència*
 • Famílies: llibre de família*
 • Fills i filles menors de 30 anys del PAS i PDI: Llibre de família o capçalera de la nómina*
 • Alumni UIB: còpia del títol universitari emès per la UIB*
 • Accés lliure a la piscina i servei de préstec de material aquàtic a la piscina gratuït per als socis
 • Accés lliure a cadascun dels 300 metres quadrats del gimnàs de fitness
 • Assessorament tècnic gratuït sobre fitness
 • Accés gratuït al programa Posa't en Marxa de CampusEsport, amb un munt de sessions, activitats i oportunitats per posar-se en forma
 • Descomptes interessants en la inscripció de cursos i activitats
 • Preus especials per a la inscripció en el Trofeu Universitari (per als universitaris que són socis anuals de CampusEsport)

1. El soci pot gaudir dels avantatges següents:

 • Accés gratuït a la piscina climatitzada, la sala de fitness i el programa d'activitats dirigides.
 • Preus especials en el lloguer d'espais, en la contractació de cursos, en el MiniClub i en altres serveis de CampusEsport.
 • Accés a vestidors i dutxes.

2. El soci es compromet a complir totes les normatives de les instal·lacions esportives de la UIB. El desconeixement de les normatives no exonera de cap tipus de responsabilitat. Es poden consultar aquestes normatives a la web. CampusEsport no es fa responsable de les possibles conseqüències que la pràctica de l'exercici físic pugui tenir sobre els usuaris i recomana la realització d'una revisió mèdica periòdica.

EL CONTRACTE

3. El contracte té una durada de 12 mesos, a comptar de la data de la signatura, i es renovarà automàticament, sempre que alguna de les parts no el denunciï amb una antelació mínima de quatre setmanes abans de la data en què acabi el contracte.

4. En cas de lesió, el soci pot suspendre el contracte per un període màxim de tres mesos. En aquest cas cal presentar l’informe mèdic oficial que justifiqui la lesió. Durant aquest període el soci queda alliberat del pagament de les quotes, però no podrà gaudir de cap dels serveis de CampusEsport. En aquest cas es prorrogarà la condició de soci conformement amb el temps de suspensió.

5. La Direcció de CampusEsport podrà finalitzar el contracte sense avís previ i de forma immediata sempre que:

 • Segons l’opinió raonable de CampusEsport, la conducta del soci sigui perjudicial per als interessos de CampusEsport o de la resta dels socis o usuaris del centre.
 • El soci hagi incomplit la normativa en vigor.
 • El soci no aboni les quotes en la data acordada.

6. En cas que el soci decideixi rescindir el contracte abans que acabi el primer any d’aquest, es generarà un deute amb CampusEsport igual a l’import pendent de pagament més la suma de les quotes per rebuts retornats. Fins que no s’hagi abonat aquest import el client no podrà tornar a fer ús de cap servei de CampusEsport.

7. El soci ha de resoldre el contracte mitjançant una comunicació escrita adreçada a Recepció, o be a l’adreça Fundació Universitat-Empresa Illes Balears: Edifici Bartomeu Rosselló-Pòrcel. Ctra. de Valldemossa, km 7.5 07122 Palma.

ABONAMENTS I PREUS 

8. Es poden contractar abonaments individuals i abonaments familiars:

 • Abonament individual
  • Els menors de 18 anys només poden ser socis individuals amb el consentiment previ escrit del pare, la mare o el tutor.
  • Els socis menors de 15 anys tan sols poden emprar la piscina climatitzada.
  • Només es pot contractar un abonament individual a partir dels catorze anys.
 • Abonament familiar
  • Amb l’abonament familiar tenen accés a CampusEsport els següents membres d’una família: cònjuges i fills menors de 18 anys.

9. Els preus de CampusEsport estan constantment actualitzades en la secció de tarifes d’aquesta pàgina web.

10. Es considera alumnes UIB als alumnes matriculats en estudis de grau, màster, estudis propis i doctorats de la UIB. Aplicable només a abonaments anuals.

11. Es considera socis de la UIB a la Resta de membres de la comunitat universitària. També tenen la consideració de socis UIB els següents col·lectius:

 • Alumni UIB: titulats a la UIB
 • Treballadors d'empreses que fan feina a la UIB
 • Residents als municipis amb conveni econòmic amb la FUEIB: Banyalbufar, Deià, Estallencs, Fornalutx, Puigpunyent i Valldemossa.
 • Titulars de la targeta MasterCard Dèbit Jove BMN (Bankia)
 • Fills menors de 30 anys del PDI/PAS.

12. Es consideren Col·lectius:

 • Treballadors d'empreses del ParcBit, Son Espases i BMN (Bankia)
 • Membres d'associacions de veïnats de Son Espanyol, Son Sardina, Establiments, Sa Garriga i empadronats a Bunyola, Consell, Marratxí, Esporles i Sóller.
 • Treballadors d'empreses i col·lectius amb conveni amb la FUEIB.
 • Pares i mares d'alumnes de la UIB.

13. Matrícula. L’import de la matrícula per adults és de 8 euros i l’han de fer efectiu aquelles persones que s’abonen per primera vegada a CampusEsport. El preu de la matrícula per als nins de 6 a 13 anys és de 4 euros.

14. L’abonament tindrà una durada de 365 dies. La primera quota es pagarà en efectiu en el moment de contractar l’abonament i les altres es domiciliaran mes a mes a partir del dia 5 del mes següent a la contractació de l’abonament. La forma de pagament dels anys successius serà per domiciliació bancària. 

15. El número de quotes a abonar per cada usuari dependrà del grup al que pertanyi (Alumnes UIB, UIB, Col·lectius i NO UIB). També dependrà de la data en que contracti l’abonament.

16. Les quotes són en concepte de drets d’utilització dels serveis de CampusEsport, per això la no utilització d’aquests serveis no donarà dret a cap reclamació sobre els imports abonats. 

EL PAGAMENT

17. En cas de devolució de rebuts, es cobrarà al client una quota fixa d’1,50 euros per cada rebut tornat per l’entitat bancària i no es permetrà l’accés del soci a la instal·lació fins que no hagi abonat l’import que tingui pendent.

 

 • L'abonament o entrada a la instal·lació suposarà l'acceptació d’aquesta normativa.
 • És imprescindible que els socis facilitin la seva emprenta i signin el document de normativa de CampusEsport per accedir a les instal·lacions.
 • La direcció es reserva el dret d’admissió a la instal·lació.
 • No es permet fer reserves ni emprar aquest espai per l’ús de menors de 15 anys. En cas de voler fer una excepció, cal demanar-ho per escrit a la direcció de CampusEsport exposant el cas, i s'obtindrà una resposta igualment per escrit.
 • La direcció no es fa responsable dels objectes robats i/o extraviats a la instal·lació.
 • No es permet fumar dintre de la instal·lació.
 • No es permet menjar dins del recinte esportiu.
 • No es permet realitzar cap tipus d’ activitat molesta per la resta d’usuaris.
 • Hi ha una normativa específica per cada recinte esportiu que cal respectar.
 • No es permet l’entrada d’animals domèstics a la instal·lació.
 • L’hora de tancament de les instal·lacions és passats 30 minuts de l’horari general establert.
 • És imprescindible abonar l’import del lloguer de les pistes abans de fer-ne ús, En cas contrari s´aplicarà el preu de tarifa NO UIB sense cap tipus de descompte.
 • No es reemborsarà l’import d’abonaments, matricules i mensualitats de cursos.
 • L’abonament a les instal·lacions, així com el pagament de les quotes mensuals de cursos, és personal i intransferible. CampusEsport es reserva el dret de prendre les mesures que consideri oportunes davant de fraus d’aquesta naturalesa.
 • En cas que es tanqui un espai esportiu o la instal·lació en un horari en què se suposa que haurien d'estar oberts al públic, s’informarà d'aquest fet mitjançant la web i les xarxes socials.
 • Les bicicletes, patinets elèctrics i altres mitjans de transport no es podran entrar dins les instal·lacions, disposau d'uns pals a l'entrada per estacionar-los.
 • L’incompliment d’alguna d’aquestes normes suposarà la finalització immediata de l’activitat a realitzar per part de l’usuari.
 • No es permet l'entrada a la sala de fitness a menors de 15 anys.
 • Per accedir al gimnàs és obligatori utilitzar sabatilles esportives de sola blanca. Es prohibeix utilitzar sabatilles amb sola fosca.
 • Cal portar una tovallola eixuta per posar-la damunt els aparells que s'utilitzin.
 • Cal deixar el material utilitzat al seu lloc corresponent.
 • Està totalment prohibit treure els pesos de la zona específica de pes lliure.
 • Al gimnàs no s'hi pot menjar, i si portau beguda, ha de ser dins de recipients hermètics i que no es puguin trencar.
 • No es permet l'ús de magnesi al gimnàs
 • No es permet entrar aparells de megafonia al gimnàs.
 • No es permet fumar en el recinte esportiu.
 • No es permet entrar bosses o motxilles.
 • No es permet treure el material de la sala.
 • L'incompliment d'alguna d'aquestes normes suposarà la finalització immediata de l'activitat que hi faci l'usuari.
 • No es permet l'entrada a les activitats a menors de 15 anys.
 • Per accedir a la sala és obligatori utilitzar sabates esportives de sola blanca i portar roba esportiva i una tovallola.
 • Dins les sales no s'hi pot menjar i, si portau beguda, ha de ser dins recipients hermètics i que no es puguin trencar.
 • L'accés a aquestes sales està exclusivament reservat per a activitats programades.
 • Per poder participar a les activitats d'aquafit i d'indoor cycling és necessari inscriure's 30 minuts abans de l'inici de la sessió a recepció. No es permet apuntar a terceres persones.
 • No es permet l'accés a les activitats dirigides una vegada hagin transcorregut 5 minuts des de l'inici de la sessió, com tampoc la sortida sense avís previ a l'instructor sobre el motiu de l'abandonament de la sessió. En cas de l'spinning no es permetrà l'accés una vegada el monitor hagi començat la sessió.
 • No es permet entrar motxilles, bosses, ni telèfons mòbils a l'interior de les sales.
 • No es permet fumar al recinte esportiu.
 • L'incompliment d'alguna d'aquestes normes suposarà la finalització immediata de l'activitat que hi faci l'usuari.
 • Pel que fa a l'spinning, cal remarcar que es aconsellable realitzar aquesta activitat amb roba adequada, es a dir, culotes, camiseta o mallot i calçat adequat.
 • Si es tracta de la primera sessió, es imprescindible comunicar a l'instructor si patim algun tipus de lesió o molèstia que ens dificulti la pràctica d'exercici físic.
 • Es recomanable dur a les sessions aigua o begudes isotòniques i anar bevent al llarg d'aquestes.
   
   
 • L'equipament obligatori per usar la piscina consta de banyador i casquet de bany.
 • L'únic calçat autoritzat per utilitzar al recinte de la piscina són les xancletes o sabates de piscina.
 • No es permet banyar-se amb calçat o amb roba no adequada.
 • És obligatori dutxar-se abans d'entrar a la piscina.
 • No es permet usar la instal·lació a les persones que pateixen alguna malaltia transmissible.
 • No es permet córrer pel vas de la piscina ni fer jocs perillosos que molestin la resta d'usuaris.
 • No es permet fer apnees per lliure, ni organitzar classes o entrenaments particulars per lliure.
 • No es permet menjar al recinte de la piscina.
 • No es permet utilitzar la instal·lació a menors de 14 anys que no vagin acompanyats d'un adult.
 • Queda prohibida l'entrada d'animals.
 • No es permet fumar en el recinte de la piscina.
 • No es permet entrar amb ampolles de vidre o altres envasos tallants o punxants.
 • Queda prohibit deixar escombraries al recinte de la piscina.
 • L'incompliment d'alguna d'aquestes normes suposarà finalització immediata de l'activitat que feia l'usuari.
 • L'equipament obligatori per usar la piscina consta de banyador i casquet de bany.
 • L'únic calçat autoritzat per utilitzar al recinte de la piscina i a les dutxes són les xancletes o sabates de piscina.
 • És obligatori dutxar-se abans d’entrar a la piscina.
 • No es permet participar als cursets a les persones que pateixen un procés diarreic o alguna malaltia transmissible.
 • No es permet l’entrada de nins al recinte de la piscina abans de l’hora d’inici de les seves sessions.
 • Per canviar-se abans i després de les sessions els cursetistes disposen de:
 • Dos vestidors mixtos:
  • El núm. 5 és per a tots els cursetistes menors de 6 anys excepte els nadons.
  • El núm. 6 és exclusiu per als cursetistes nadons.
 • Els cursetistes majors de 6 anys i menors de 7 han d’utilitzar els vestidors següents:
  • Vestidor 2 masculí, si van acompanyats del pare
  • Vestidor 4 femení, si van acompanyats de la mare
 • Aquestes normes pel que fa a vestidors són flexibles, depenent dels nins que van amb un mateix acompanyant i del seu nivell.
 • Les dutxes per a nins les poden utilitzar únicament i exclusivament els cursetistes nadons i de nivell taronja, les dutxes masculines i femenines queden a disposició de la resta de cursetistes i també d’aquells pares que es vulguin dutxar amb els fills, però sempre amb xancles o sabates de piscina.
 • La zona d’entrada als vestidors és l’única a la qual es pot accedir amb calçat de carrer. A partir del passadís de les dutxes, és obligatori portar xancles o sabates de piscina.
 • Només es permetrà l’accés al recinte de vestidors a un acompanyant per cada nin cursetista.
 • Els acompanyants que no siguin socis de CampusEsport no poden fer ús de la piscina.
 • La primera mensualitat dels cursos s'ha d'abonar a recepció en efectiu o targeta. Així mateix, ens han de facilitar un número de compte bancari per domiciliar els pagaments mensualment. L'import de les mensualitats no és reemborsable. 
 • Per donar-se de baixa cal informar la recepció i signar un document de baixa abans del dia 25 del darrer mes en què es vol fer el curs. En cas contrari, es continuarà domiciliant la mensualitat corresponent.
 • Tots els pares poden saber els progressos dels fills contactant amb la coordinadora de piscina. Es prega que no demanin informació constantment als monitors i els destorbin de la seva feina.
 • És imprescindible abonar l'import del lloguer de les pistes abans de fer-ne ús, En cas contrari s'aplicarà el preu de tarifa NO UIB sense cap tipus de descompte.
 • És imprescindible guardar i emportar-se el tiquet a la pista. L'equip de CampusEsport el pot requerir en qualsevol moment.
 • Una vegada finalitzat el temps de lloguer cal abandonar l'espai esportiu. En cas de que es continuï jugant cal tornar a recepció per realitzar una nova reserva i abonar-la, en cas contrari s'aplicarà el preu de tarifa NO UIB sense cap tipus de descompte.
 • No es permet fer reserves ni emprar aquest espai per l'ús de menors de 15 anys. En cas de voler fer una excepció, cal demanar-ho per escrit a la direcció de CampusEsport exposant el cas, i s'obtindrà una resposta igualment per escrit.
 • És imprescindible anul·lar les reserves que no es disfrutin; al tercer cop que es reincideixi, hauran d'abonar-se, en cas contrari es denegarà l'accés a les instal·lacions.
 • Es prohibeix utilitzar sabates amb tacs d'alumini, o amb tacs recanviables amb rosca d'alumini.
 • Al recinte no es pot menjar ni tirar brutor al terra, i si portau begudes, ha de ser dins recipients hermètics i que no es puguin trencar.
 • No es permet que entrin animals al recinte esportiu.
 • No es permet fumar en el recinte esportiu.
 • L'incompliment d'alguna d'aquestes normes suposarà la finalització immediata de l'activitat que hi faci l'usuari.
 • És imprescindible abonar l'import del lloguer de les pistes abans de fer-ne ús, En cas contrari s'aplicarà el preu de tarifa NO UIB sense cap tipus de descompte.
 • És imprescindible guardar i emportar-se el tiquet a la pista. L'equip de CampusEsport el pot requerir en qualsevol moment.
 • Una vegada finalitzat el temps de lloguer cal abandonar l'espai esportiu. En cas de que es continuï jugant cal tornar a recepció per realitzar una nova reserva i abonar-la, en cas contrari s'aplicarà el preu de tarifa NO UIB sense cap tipus de descompte.
 • No es permet fer reserves ni emprar aquest espai per l'ús de menors de 16 anys. En cas de voler fer una excepció, cal demanar-ho per escrit a la direcció de CampusEsport exposant el cas, i s'obtindrà una resposta igualment per escrit.
 • És imprescindible anul·lar les reserves que no es disfrutin; al tercer cop que es reincideixi, hauran d'abonar-se, en cas contrari es denegarà l'accés a les instal·lacions.
 • CampusEsport posa a la vostra disposició el lloguer de pales i venda de pilotes de tennis.
 • Per accedir al recinte és obligatori utilitzar sabatilles esportives. Es prohibeix la utilització de sabates de carrer o d'ús diferent a l'esportiu.
 • Dintre del recinte no es pot menjar ni tirar brutícia al terra, i si porteu begudes haurà de ser dins de recipients hermètics i que no es puguin trencar.
 • No es permet l´entrada d´animals dintre del recinte esportiu.
 • No es permet fumar en el recinte esportiu.
 • L'incompliment d'alguna d'aquestes normes suposarà la finalització immediata de l'activitat a realitzar per part dels usuaris.
 • És imprescindible abonar l'import del lloguer de les pistes abans de fer-ne ús, En cas contrari s'aplicarà el preu de tarifa NO UIB sense cap tipus de descompte.
 • És imprescindible guardar i emportar-se el tiquet a la pista. L'equip de CampusEsport el pot requerir en qualsevol moment.
 • Una vegada finalitzat el temps de lloguer cal abandonar l'espai esportiu. En cas de que es continuï jugant cal tornar a recepció per realitzar una nova reserva i abonar-la, en cas contrari s'aplicarà el preu de tarifa NO UIB sense cap tipus de descompte.
 • No es permet fer reserves ni emprar aquest espai per l'ús de menors de 15 anys. En cas de voler fer una excepció, cal demanar-ho per escrit a la direcció de CampusEsport exposant el cas, i s'obtindrà una resposta igualment per escrit.
 • És imprescindible anul·lar les reserves que no es disfrutin; al tercer cop que es reincideixi, hauran d'abonar-se, en cas contrari es denegarà l'accés a les instal·lacions.
 • El preu del lloguer no inclou el muntatge ni el desmuntatge de les pistes.
 • Per accedir a la instal.lació és obligatori utilitzar sabatilles esportives de sola blanca. Es prohibeix utilitzar sabatilles amb sola fosca.
 • Al pavelló no s'hi pot menjar, i si portau beguda, ha de ser dins recipients hermètics i que no es puguin trencar.
 • No es permet fumar en el recinte esportiu.
 • Els espectadors i els acompanyants tan sols podran accedir a la graderia.
 • L'incompliment d'alguna d'aquestes normes suposarà la finalització immediata de l'activitat que hi faci l'usuari.
 • Els armariets funcionen amb un cadenat que podeu adquirir o llogar a la recepció. Són d'ús col·lectiu, heu de buidar-los després d'haver practicat esport.
 • Us recomanam que useu els armariets i hi dipositeu tots els béns personals.
 • La direcció es reserva el dret de malmetre el pany per restituir l'ús normal dels armariets. Si transcorreguts 15 dies de l'obertura de l'armariet no heu passat per recepció a retirar els vostres béns personals es procedirà a la seva eliminació.
 • Hi ha papereres de reciclatge. Comptam amb la vostra ajuda per protegir el medi ambient i mantenir les instal·lacions netes.
 • CampusEsport posa a la vostra disposició el servei de lloguer i venda de material.
 • Podeu comunicar la vostra opinió a través del portal web o a la recepció de la instal·lació.