Política de Privacitat

DARRERA MODIFICACIÓ: 21/10/2021

 

La Política de Privacitat forma part de les condicions generals que regeixen la pàgina web www.campusesport.com juntament amb la Política de Cookies i l'Avís Legal.

FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRESA DE LES ILLES BALEARS MP (en endavant CAMPUSESPORT), es reserva el dret a modificar o adaptar la present política de privacitat en tot moment. Per tant, us recomanem que revisi la mateixa cada vegada que accedeixi a la pàgina web. En el cas que l'usuari s'hagi registrat a la pàgina web i accedeixi al seu compte o perfil, en accedir a la mateixa, se li informarà en el cas que hi hagi hagut modificacions substancials en relació amb el tractament de les seves dades personals.

 

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

Les dades que es recullin o ens facilitis voluntàriament per mitjà de la pàgina web, ja sigui per la navegació en la mateixa, així com tots aquells que ens puguis facilitar en els formularis de contacte, via e-mail o per telèfon, seran recollides i tractades per el responsable del fitxer, les dades que s'indiquen a continuació:

FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRESA ILLES BALEARS MP (CampusEsport). CIF: G07779895

Domicili: Ctra. Valldemossa, km. 7,5, 07122, Palma de Mallorca

Tel: 971172554

Correu electrònic delegat de Protecció de Dades: dpo@fueib.org

Dades registrals: foli 56 del tom 2.052 de la secció 8a de Societats, full PM-46.797, inscripció 1ª (Registre Mercantil de Mallorca)

Si, per qualsevol motiu, vols posar-te en contacte amb nosaltres en qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les seves dades personals o privacitat (amb el nostre Delegat de Protecció de Dades), pots fer-ho a través de qualsevol dels mitjans indicats anteriorment.

 

Quines dades hem recopilat a través de la pàgina web?

Pel simple fet de navegar a la pàgina web, CampusEsport recopilarà informació referent a:

Aquesta informació s'emmagatzema mitjançant Google Analytics, pel que ens remetem a la Política de Privadesa de Google, ja que aquest recull i tracta aquesta informació: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

De la mateixa manera, a la pàgina web es facilita la utilitat de Google Maps, la qual pot tenir accés a la ubicació, en el supòsit que l'hi permetis, per tal d'facilitar una major especificitat sobre la distància i/o camins nostres seus. Referent a això, ens remetem a la Política de Privacitat utilitzada per Google Maps, per tal de conèixer l'ús i tractament d'aquestes dades: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

La informació que nosaltres fem servir, no estarà relacionada amb un usuari concret i s'emmagatzemarà a les nostres bases de dades, amb la finalitat de realitzar anàlisis estadístiques, millores en la pàgina web, sobre els nostres productes i / o serveis i ens ajudarà a millorar la nostra estratègia comercial. Les dades no seran comunicades a tercers.

 

Registre de l'usuari a la pàgina web

Per accedir a determinats productes i/o serveis, cal que l'usuari es registri en la pàgina web o completi un formulari. Per a això, es demanen una sèrie de dades personals. Les dades necessari i obligatoris a facilitar per l'usuari per dur a terme tal registre, es troben marcats amb el símbol *. En el cas de no facilitar tals camps, no es durà a terme el registre.

L'usuari i la contrasenya generats són personals i intransferibles, sent l'usuari responsable de la seva custòdia. No recomanem que la apunti en algun lloc i tampoc que la notifiqui a tercers.

En aquest cas, les dades de navegació, s'associaran als de registre de l'usuari, identificant al mateix usuari concret que navega per la pàgina web. D'aquesta manera, es podrà personalitzar l'oferta de productes i/o serveis que, al nostre criteri, més s'ajusti a l'usuari, així com recomanar-determinats productes i/o serveis.

Les dades de registre de cada usuari s'incorporaran a les bases de dades de CampusEsport, juntament amb l'historial d'operacions realitzades pel mateix, i s'emmagatzemaran en les mateixes mentre no s'elimini el compte de l'usuari registrat. Un cop eliminada tal compte, aquesta informació serà apartada de les nostres bases de dades, mantenint apartats durant 10 anys aquelles dades relatives a les transaccions realitzades, sense que accedeixin o alterin els mateixos, per tal de donar compliment als terminis legalment vigents. Les dades que no es trobin vinculats a les transaccions realitzades es mantindran llevat que retiri el consentiment, en aquest cas seran eliminats immediatament (sempre tenint en compte els terminis legals).

La base legal per al tractament de les seves dades personals és l'execució d'un contracte entre les parts.

En relació amb la remissió de comunicacions i promocions per via electrònica i la resposta a les sol·licituds d'informació, la legitimació del tractament és el consentiment de l'afectat.

Les finalitats del tractament seran les següents:

  1. Gestionar l'alta en l'àrea de registre d'usuari i el seu accés a la pàgina web.
  2. Gestionar la compra dels productes i/o serveis posats a la seva disposició a través de la pàgina web.
  3. Mantenir-lo informat de la tramitació i estat de les seves sol·licituds, compres i/o reserves.
  4. Respondre a la seva sol·licitud d'informació.
  5. Gestionar totes les utilitats i/o serveis que ofereix la plataforma a l'usuari.

Així, l'informem que podrà rebre comunicacions via email i/o al telèfon, amb la finalitat d'informar de possibles incidències, errors, problemes i/o estat de les seves sol·licituds.

Per a l'enviament de comunicacions comercials, es sol·licitarà el consentiment exprés de l'usuari a l'hora de realitzar el registre. Referent a això, l'usuari podrà revocar el consentiment prestat, dirigint-se a CampusEsport, fent ús dels mitjans indicats anteriorment. En qualsevol cas, en cada comunicació comercial, se li donarà la possibilitat de donar-se de baixa en la recepció de les mateixes, ja sigui per mitjà d'un link i/o adreça de correu electrònic.

 

Enviament de butlletí informatiu

En la pàgina web, es permet l'opció de subscriure a la Newsletter de CampusEsport. Per a això, cal que ens faciliti una adreça de correu electrònic a la qual es remetrà la mateixa.

Aquesta informació serà emmagatzemada en una base de dades de CampusEsport, en la qual quedarà registrada fins que l'interessat sol·liciti la baixa de la mateixa o, si escau, es cessament per part de CampusEsport de la tramesa de la mateixa.

La base legal per al tractament d'aquestes dades personals és el consentiment exprés prestat per tots aquells interessats que se subscriguin en aquest servei marcant la casella destinada a aquest efecte.

Les dades dels correus electrònics seran únicament tractats i emmagatzemats amb la finalitat de gestionar l'enviament de la Newsletter per part dels usuaris que sol·licitin la mateixa.

Per a l'enviament de la Newsletter, es demanarà el consentiment exprés de l'usuari a l'hora de realitzar el registre en ella marcant la casella destinada a aquest efecte. Referent a això, l'usuari podrà revocar el consentiment prestat, dirigint-se a CampusEsport, fent ús dels mitjans indicats anteriorment. En qualsevol cas, en cada comunicació, se li donarà la possibilitat de donar-se de baixa en la recepció de les mateixes, ja sigui per mitjà d'un link i/o adreça de correu electrònic.

 

¿Incloem dades personals de terceres persones?

No, com a norma general només tractem les dades que ens faciliten els titulars. Si ens aportes dades de tercers, hauràs amb caràcter previ, informar i sol·licitar el seu consentiment a aquestes persones, o en cas contrari ens eximeixes de qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

 

I dades de menors?

No tractem dades de menors de 14 anys, per tant, abstente de facilitar si no tens aquesta edat.

 

Farem comunicacions per mitjans electrònics?

Només es realitzaran per gestionar la teva sol·licitud, si és un dels mitjans de contacte que ens ha facilitat.

Si fem comunicacions comercials hauran estat prèviament i expressament autoritzades per tu.

 

Quines mesures de seguretat apliquem?

Pot estar tranquil; hem adoptat un nivell òptim de protecció de les dades personals que fem servir, i hem instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al nostre abast, segons l'estat de la tecnologia, per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals.

 

En quina mesura s'automatitzarà la presa de decisions?

CampusEsport no utilitza processos de presa de decisions totalment automatitzades per a entaular, desenvolupar o acabar una relació contractual amb l'usuari. En cas que usem aquests processos en un cas particular, et mantindrem informat i et comunicarem els teus drets a això si així ho prescriu la llei.

 

Tindrà lloc l'elaboració de perfils?

Per tal de poder oferir productes i/o serveis d'acord amb els teus interessos i millorar la teva experiència d'usuari, podrem elaborar un "perfil comercial" d'acord amb la informació facilitada. No obstant això, no es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

 

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les teves dades no se cediran a tercers, excepte obligació legal. En concret es comunicaran a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i a bancs i entitats financeres per al cobrament del servei prestat o producte adquirit, així com als encarregats del tractament necessaris per a l'execució de l'acord.

En cas de compra o pagament, si tries alguna aplicació, web, plataforma, targeta bancària, o algun altre servei en línia, les teves dades se cediran a aquesta plataforma o es tractaran en el seu entorn, sempre amb la màxima seguretat.

En el cas que ens hagis donat el teu consentiment per al tractament del teu nom i imatges i altres informacions, relacionades amb l'activitat de CampusEsport, es divulgaran en les diferents xarxes socials i pàgina web de CampusEsport.

 

Transferències internacionals

En cas de ser necessària la realització de transferències internacionals de dades per part de la FUEIB, s'ha d'assegurar que aquestes transferències són possibles d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades o qualsevol altre requisit establert per la normativa aplicable. A aquests efectes, la companyia adoptarà els acords que siguin necessaris per a garantir un nivell de protecció de dades equivalent a l'preveu la normativa europea.

En cas de treballar en un sistema de carpetes compartides en aplicacions tipus Dropbox, Google Drive, Microsoft onedrive, Amazon, Apple, Hubspot, etc... es realitzarà una transferència internacional als Estats Units sota l'habilitació de l'article 49.c) de l'Reglament General de protecció de dades o qualsevol altre mecanisme que garanteixi un nivell de protecció de dades equivalent a l'preveu la normativa europea.

 

Quins drets tens?

Si modifiqueu alguna dada, t'agraïm que ens ho comuniquis per mantenir-los actualitzats.

  

Vols un formulari per a l'exercici de drets?

Tens dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el cas que consideris que no s'ha atès convenientment la sol·licitud dels teus drets.

El termini màxim per a resoldre per CampusEsport, és d'un mes, a comptar de l'efectiva recepció de la sol·licitud per part nostra.

Tens dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als que ho has atorgat.

 

Tractem galetes?

Si fem servir un altre tipus de galetes que no siguin les necessàries, podràs consultar la política de cookies a l'enllaç corresponent des de l'inici de la nostra web.

  

Durant quant de temps anem a mantenir les teves dades personals?

FITXER

DOCUMENT

CONSERVACIÓ

Clients Factures 10 anys
Formularis i cupons 15 anys
Contractes 5 anys
Recursos Humans Nòmines, TC1, TC2, etc. 10 anys
Currículums Fins el final del procés, i un any més amb el teu consentiment 
Documents d'indemnització per acomiadament i contractes de treballadors temporals 4 anys
Expedients de treballadors Fins a 5 anys després de la baixa
Màrqueting Bases de dades i visitants de la web Mentre duri el seu tractament
Proveïdors Factures 10 anys
Contractes 5 anys
Control d'accés i videovigilància Llista de visitants 30 dies
Videos 30 dies de bloqueig; 3 anys destrucció
Comptabilitat Llibres i documents comptables; acords, estatuts, actes i reglaments; estats financers i informes d'auditoria; i registres i documents relacionats amb subvencions 6 anys
Fiscal Gestió administrativa de l'entitat, drets i obligacions tributàries; administració de pagaments i retencions fiscals 10 anys
Seguretat i Salut Registres metges 5 anys
Assegurances Pòlisses 6 anys (regla general); 2 anys per danys; 5 anys per personals i 10 anys per vida
Compres Registre de totes les entregues de béns o serveis; adquisicions intracomunitàries, importacions i exportacions a efectes de l'IVA 5 anys
Jurídica Documents de propietat industrial i intel·lectual 5 anys
Permisos, llicències i certificats 6 anys des de la data d'expiració del permís, llicència o certificat. 10 anys (prescripció penal)
Acords de confidencialitat i de no competència Sempre el termini de durada de l'obligació o de la confidencialitat
Protecció de dades personals Tractament de dades personals, si és diferent del notificat a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades 3 anys
Dades personals de treballadors emmagatzemades en les xarxes, ordinadors i equips emprats per aquests; controls d'accés i sistemes de gestió interns 5 anys

 

Si formes part d'algun dels següents col·lectius, consulta aquesta informació:

 

CONTACTES DE LA WEB O DEL CORREU ELECTRÒNIC

Amb quines finalitats tractarem les teves dades personals?

Quina és la legitimació pel tractament de les teves dades?

L'acceptació i consentiment de l'interessat. En aquells casos en que per a realitzar una sol·licitud sigui necessari emplenar un formulari i fer un clic en el botó d'enviar, la realització d’aquest fet implicarà necessàriament que has estat informat o has atorgat consentiment exprés al contingut de la clàusula annexada a el concret formulari o l’acceptació de la política de privacitat.

Tots els nostres formularis compten amb una casella de verificació amb la següent fórmula, per a poder enviar informació:  "He llegit i accepto la política de privacitat".

  

CLIENTS

Amb quines finalitats tractarem les teves dades personals?

 

Quina és la legitimació pel tractament de les teves dades?

La base legal és el teu consentiment.

 

 
PROVEIDORS

Amb quines finalitats tractarem les teves dades personals?

 

Quina és la legitimació pel tractament de les teves dades?

La base legal és l’acceptació d’una relació contractual, o en el seu defecte el teu consentiment al contactar amb nosaltres o oferir-nos els teus serveis per qualsevol via. 

 

 

CONTACTES XARXES SOCIALS

Amb quines finalitats tractarem les teves dades personals?

 

Quina és la legitimació pel tractament de les teves dades?

L’acceptació d’una relació contractual en l’entorn de la xarxa social que correspongui, i conforme a les seves polítiques de privacitat:

*(Google+ i Youtube)

 

Durant quant de temps mantindrem les teves dades personals?

Només podem consultar o donar de baixa les dades de forma restringida en tenir un perfil específic. Els tractarem tant de temps com tu ens segueixis, sent amics o donant-li a "m'agrada", "seguir" o botons similars.

Qualsevol rectificació de les teves dades o restricció d'informació o de publicacions has realitzar-la a través de la configuració del teu perfil o usuari en la pròpia xarxa social. 

 

 

VIDEOVIGILÀNCIA

Amb que finalitats tractarem les teves dades personals?

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

El consentiment inequívoc de l'interessat en accedir a les nostres instal·lacions després de visualitzar el cartell informatiu de la zona vídeo-vigilada.

         

                          

RECURSOS HUMANS

Amb quines finalitats tractarem les teves dades personals?

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució del seu contracte laboral. El compliment de les obligacions legals pertinents. El consentiment de l'interessat.