Normativa CampusEsport

Tothom és benvingut a CampusEsport! Però és important saber...

Preguntes freqüents

Per ser soci de CampusEsport és obligatori abonar el preu indicat de la tarifa. L'import dels abonaments, matrícula i mensualitats dels cursos no és reemborsable.

Existeixen nombroses bonificacions; consulta-les a continuació:

Familiars: entenem com a unitat familiar les parelles casades o les parelles que conviuen a un mateix domicili (cal que presentin el certificat de convivència o el certificat d'empadronament), i els fills menors de 18 anys que viuen a la mateixa adreça.

Alumnes UIB: alumnes matriculats en estudis de grau, màster, estudis propis i doctorats de la UIB. 

UIB: Es considera socis de la UIB a la resta de membres de la comunitat universitària. També tenen la consideració de socis UIB als abonaments els següents col·lectius: Alumni UIB: titulats a la UIB; treballadors d'empreses que fan feina a la UIB, residents als municipis amb conveni econòmic amb la FUEIB: Banyalbufar, Deià, Estellencs, Fornalutx, Puigpunyent i Valldemossa; titulars de la targeta Carnet Jove; fills menors de 30 anys del PDI/PAS i jubilats PDI/PAS UIB.

Col·lectius: Treballadors d'empreses del ParcBit i Son Espases; membres d'associacions de veïnats de Son Espanyol, Son Sardina, Establiments, Sa Garriga i empadronats a Bunyola, Consell, Marratxí, Esporles i Sóller; treballadors d'empreses i col·lectius amb conveni amb la FUEIB; i pares i mares de fills alumnes de la UIB.

Persones amb necessitats especials UIB: Gratuït per a les persones amb necessitats especials de la comunitat universitària que presenten un certificat de minusvalidesa emès per l'IBAS i un certificat del personal del programa d'assessorament i de suport a la comunitat de la UIB 

Persones amb diversitat funcional i majors de 65 anys:  Tenen un 10% de descompte.

Famílies associació FAMOIB: tenen un 10% de descompte.

 • Estudiants: resguard matrícula
 • PDI i PAS: carnet universitari o nómina
 • Residents de pobles: certificat de residència
 • Famílies: llibre de família
 • Fills i filles menors de 30 anys del PAS i PDI: Llibre de família o capçalera de la nómina
 • Alumni UIB: còpia del títol universitari emès per la UIB
 • Accés lliure a la piscina i servei de préstec de material aquàtic a la piscina gratuït per als socis
 • Accés lliure a cadascun dels 300 metres quadrats del gimnàs de fitness
 • Assessorament tècnic gratuït sobre fitness
 • Accés gratuït al programa Posa't en Marxa de CampusEsport, amb un munt de sessions, activitats i oportunitats per posar-se en forma
 • Descomptes interessants en la inscripció de cursos i activitats

1. El soci pot gaudir dels avantatges següents:

 • Accés gratuït a la piscina climatitzada, la sala de fitness i el programa d'activitats dirigides.
 • Preus especials en el lloguer d'espais, en la contractació de cursos i en altres serveis de CampusEsport.
 • Accés a vestidors i dutxes.

2. El soci es compromet a complir totes les normatives de les instal·lacions esportives de la UIB. El desconeixement de les normatives no exonera de cap tipus de responsabilitat. Es poden consultar aquestes normatives a la web. CampusEsport no es fa responsable de les possibles conseqüències que la pràctica de l'exercici físic pugui tenir sobre els usuaris i recomana la realització d'una revisió mèdica periòdica.

ABONAMENTS I PREUS 

3. Es poden contractar abonaments individuals i abonaments familiars:

 • Abonament individual
  • Els socis menors de 14 anys tan sols poden emprar la piscina climatitzada.
  • Només es pot contractar un abonament individual a partir dels catorze anys.
 • Abonament familiar
  • Amb l’abonament familiar tenen accés a CampusEsport els següents membres d’una família: cònjuges i fills menors de 18 anys.

4. Els preus de CampusEsport estan constantment actualitzades en la secció de tarifes d’aquesta pàgina web.

5. Es considera alumnes UIB als alumnes matriculats en estudis de grau, màster, estudis propis i doctorats de la UIB. 

6. Es considera socis de la UIB a la Resta de membres de la comunitat universitària. També tenen la consideració de socis UIB als abonaments els següents col·lectius:

 • Alumni UIB: titulats a la UIB
 • Treballadors d'empreses que fan feina a la UIB
 • Residents als municipis amb conveni econòmic amb la FUEIB: Banyalbufar, Deià, Estallencs, Fornalutx, Puigpunyent i Valldemossa.
 • Fills menors de 30 anys del PDI/PAS.
 • Jubilats PDI i PAS de la UIB

7. Es consideren Col·lectius:

 • Treballadors d'empreses del ParcBit i Son Espases.
 • Membres d'associacions de veïnats de Son Espanyol, Son Sardina, Establiments, Sa Garriga i empadronats a Bunyola, Consell, Marratxí, Esporles i Sóller.
 • Treballadors d'empreses i col·lectius amb conveni amb la FUEIB.
 • Pares i mares d'alumnes de la UIB. 

EL PAGAMENT

8. En cas de devolució de rebuts, es cobrarà al client una quota fixa de tres euros per cada rebut tornat per l’entitat bancària i no es permetrà l’accés del soci a la instal·lació fins que no hagi abonat l’import que tingui pendent.

El pagament es realitzarà per tokenització de targeta o domiciliació bancària.

El primer mes es pagarà a recepció la part proporcional fins als darrer dia de mes, 1 dia 1 es renovarà automàticament si no s'avisa abans d'aquest dia. 

 

 • L'abonament o entrada a la instal·lació suposarà l'acceptació d’aquesta normativa.
 • És imprescindible que els socis signin el document de normativa de CampusEsport per accedir a les instal·lacions.
 • La direcció es reserva el dret d’admissió a la instal·lació.
 • No es permet fer reserves ni emprar aquest espai per l’ús de menors de 14 anys. En cas de voler fer una excepció, cal signar una autorització a recepció
 • La direcció no es fa responsable dels objectes robats i/o extraviats a la instal·lació.
 • No es permet fumar dintre de la instal·lació.
 • No es permet menjar dins del recinte esportiu.
 • No es permet realitzar cap tipus d’ activitat molesta per la resta d’usuaris.
 • Hi ha una normativa específica per cada recinte esportiu que cal respectar.
 • No es permet l’entrada d’animals domèstics a la instal·lació.
 • L’hora de tancament de les instal·lacions és passats 30 minuts de l’horari general establert.
 • És imprescindible abonar l’import del lloguer de les pistes abans de fer-ne ús, En cas contrari s´aplicarà el preu de tarifa NO UIB sense cap tipus de descompte.
 • No es reemborsarà l’import d’abonaments, matricules i mensualitats de cursos.
 • L’abonament a les instal·lacions, així com el pagament de les quotes mensuals de cursos, és personal i intransferible. CampusEsport es reserva el dret de prendre les mesures que consideri oportunes davant de fraus d’aquesta naturalesa.
 • En cas que es tanqui un espai esportiu o la instal·lació en un horari en què se suposa que haurien d'estar oberts al públic, s’informarà d'aquest fet mitjançant la web i les xarxes socials.
 • Les bicicletes, patinets elèctrics i altres mitjans de transport no es podran entrar dins les instal·lacions, disposau d'uns pals a l'entrada per estacionar-los.
 • Els socorristes i els monitors són els màxims responsables que vetllaran pel compliment de les normes per part del susuaris. Davant qualsevol inconvenient o incompliment tindran potestat per a sol·licitar a l'usuari que abandoni l'espai o l'activitat esportiva en qüestió. 
 • L’incompliment d’alguna d’aquestes normes suposarà la finalització immediata de l’activitat a realitzar per part de l’usuari.
 • Per accedir a la sala de fitness s'ha de realitzar una reserva gratuïta d'espai a través de l'app de CampusEsport, per telèfon o a la recepció. Les reserves es poden fer amb set dies d'antelació i fins un minut abans de l'inici de l'activitat i són cancel·lables fins a una hora i mitja abans. No presentar-se a dues reserves no cancel·lades en un mes implica una penalització de set dies sense poder fer noves reserves.
 • No es permet l'entrada a la sala de fitness a menors de 14 anys.
 • Per accedir al gimnàs és obligatori utilitzar sabatilles i roba esportiva.
 • Cal portar una tovallola eixuta per posar-la damunt els aparells que s'utilitzin.
 • Una vegada emprat qualsevol equipament cal eixugar-lo i netejar-ho amb l'esprai desinfectant.
 • Cal deixar el material utilitzat al seu lloc corresponent.
 • Està totalment prohibit treure els pesos de la zona específica de pes lliure.
 • Al gimnàs no s'hi pot menjar, i si portau beguda, ha de ser dins de recipients hermètics i que no es puguin trencar.
 • No es permet l'ús de magnesi al gimnàs
 • No es permet entrar aparells de megafonia al gimnàs.
 • No es permet fumar en el recinte esportiu.
 • No es permet entrar bosses o motxilles.
 • No es permet treure el material de la sala.
 • L'incompliment d'alguna d'aquestes normes suposarà la finalització immediata de l'activitat que hi faci l'usuari.
 • Important: El monitor de la sala o de l'activitat n'és el màxim responsable, i vetllarà perquè els usuaris compleixin les normes. Davant qualsevol inconvenient o incompliment, el monitor té potestat per demanar a l'usuari que abandoni l'espai o l'activitat en qüestió.
 • La participació en les activitats dirigides és lliure per a totes les persones que tinguin l'abonament vigent i hagin fet una reserva prèvia a través de l'app de CampusEsport o per telèfon al número 971 17 25 54.
 • Les reserves es poden fer amb set dies d'antelació i fins un minut abans de l'inici de la classe i són cancel·lables fins a tres hores abans. No presentar-se a tres reserves no cancel·lades en un mes implica una penalització de set dies sense poder fer reserves anticipadas, es podrà reservar les del mateix dia en cas que quedin places lliures. El màxim de reserves de classes dirigides que cada usuari pot tenir pendents és de 10.
 • No es permet l'entrada a les activitats a menors de 14 anys.
 • Per accedir a la sala és obligatori utilitzar sabates esportives de sola blanca i portar roba esportiva i una tovallola.
 • Dins les sales no s'hi pot menjar i, si portau beguda, ha de ser dins recipients hermètics i que no es puguin trencar.
 • L'accés a aquestes sales està exclusivament reservat per a activitats programades.
 • No es permet l'accés a les activitats dirigides una vegada hagin transcorregut 5 minuts des de l'inici de la sessió, com tampoc la sortida sense avís previ a l'instructor sobre el motiu de l'abandonament de la sessió. En cas de l'spinning no es permetrà l'accés una vegada el monitor hagi començat la sessió.
 • No es permet entrar motxilles, bosses, ni telèfons mòbils a l'interior de les sales.
 • No es permet fumar al recinte esportiu.
 • L'incompliment d'alguna d'aquestes normes suposarà la finalització immediata de l'activitat que hi faci l'usuari.
 • Pel que fa a l'spinning, cal remarcar que es aconsellable realitzar aquesta activitat amb roba adequada, es a dir, culotes, camiseta o mallot i calçat adequat.
 • Si es tracta de la primera sessió, es imprescindible comunicar a l'instructor si patim algun tipus de lesió o molèstia que ens dificulti la pràctica d'exercici físic.
 • Es recomanable dur a les sessions aigua i anar bevent al llarg d'aquestes.
 • Important: El monitor de la sala o de l'activitat n'és el màxim responsable, i vetllarà perquè els usuaris compleixin les normes. Davant qualsevol inconvenient o incompliment, el monitor té potestat per demanar a l'usuari que abandoni l'espai o l'activitat en qüestió.
   
   
 • Per accedir a la piscina s'ha de realitzar una reserva gratuïta d'espai a través de l'app de CampusEsport, per telèfon o a la recepció. Les reserves es poden fer amb set dies d'antelació i fins cinc minuts abans de l'inici de l'activitat i són cancel·lables fins 3 hores abans. No presentar-se a dues reserves no cancel·lades en un mes implica una penalització de set dies sense poder fer noves reserves.
 • El màxim de reserves que cada usuari pot tenir pendents és de 6.
 • L'equipament obligatori per usar la piscina consta de banyador i casquet de bany.
 • L'únic calçat autoritzat per utilitzar al recinte de la piscina són les xancletes o sabates de piscina.
 • No es permet banyar-se amb calçat o amb roba no adequada.
 • És obligatori dutxar-se abans d'entrar a la piscina.
 • No es permet usar la instal·lació a les persones que pateixen alguna malaltia transmissible.
 • No es permet córrer pel vas de la piscina ni fer jocs perillosos que molestin la resta d'usuaris.
 • No es permet fer apnees per lliure, ni organitzar classes o entrenaments particulars per lliure.
 • No es permet menjar al recinte de la piscina.
 • No es permet utilitzar la instal·lació a menors de 14 anys que no vagin acompanyats d'un adult.
 • Queda prohibida l'entrada d'animals.
 • No es permet fumar en el recinte de la piscina.
 • No es permet entrar amb ampolles de vidre o altres envasos tallants o punxants.
 • Queda prohibit deixar escombraries al recinte de la piscina.
 • L'incompliment d'alguna d'aquestes normes suposarà finalització immediata de l'activitat que feia l'usuari.
 • Important: Els socorristes i els monitors de la piscina són els màxims responsables de la instal·lació, i vetllaran perquè els usuaris compleixin les normes. Davant qualsevol inconvenient o incompliment, tenen potestat per demanar a l'usuari que abandoni l'espai o l'activitat en qüestió.
 • L'equipament obligatori per usar la piscina consta de banyador i casquet de bany.
 • L'únic calçat autoritzat per utilitzar al recinte de la piscina i a les dutxes són les xancletes o sabates de piscina.
 • És obligatori dutxar-se abans d’entrar a la piscina.
 • No es permet participar als cursets a les persones que pateixen un procés diarreic o alguna malaltia transmissible.
 • No es permet l’entrada de nins al recinte de la piscina abans de l’hora d’inici de les seves sessions.
 • Per canviar-se abans i després de les sessions els cursetistes disposen de:
 • Dos vestidors mixtos:
  • El núm. 5 és per a tots els cursetistes menors de 6 anys excepte els nadons.
  • El núm. 6 és exclusiu per als cursetistes nadons.
 • Els cursetistes majors de 6 anys i menors de 7 han d’utilitzar els vestidors següents:
  • Vestidor 2 masculí, si van acompanyats del pare
  • Vestidor 4 femení, si van acompanyats de la mare
 • Aquestes normes pel que fa a vestidors són flexibles, depenent dels nins que van amb un mateix acompanyant i del seu nivell.
 • Les dutxes per a nins les poden utilitzar únicament i exclusivament els cursetistes nadons i de nivell taronja, les dutxes masculines i femenines queden a disposició de la resta de cursetistes i també d’aquells pares que es vulguin dutxar amb els fills, però sempre amb xancles o sabates de piscina.
 • La zona d’entrada als vestidors és l’única a la qual es pot accedir amb calçat de carrer. A partir del passadís de les dutxes, és obligatori portar xancles o sabates de piscina.
 • Només es permetrà l’accés al recinte de vestidors a un acompanyant per cada nin cursetista.
 • Els acompanyants que no siguin socis de CampusEsport no poden fer ús de la piscina.
 • La primera mensualitat dels cursos s'ha d'abonar a recepció en efectiu o targeta. Així mateix, ens han de facilitar un número de compte bancari per domiciliar els següents pagaments. L'import de les quotes no és reemborsable. 
 • Per donar-se de baixa cal informar la recepció i emplenar un formulari de baixa abans de dia 1 del mes que ja no vulgui continuar el curs. En cas contrari, es continuarà domiciliant la quota corresponent. Pot sol·licitar el formulari a recepció o fent clic aquí.
 • Tots els pares poden saber els progressos dels fills contactant amb la coordinadora de piscina. Es prega que no demanin informació constantment als monitors i els destorbin de la seva feina.
 • És imprescindible abonar l'import del lloguer de les pistes abans de fer-ne ús, En cas contrari s'aplicarà el preu de tarifa NO UIB sense cap tipus de descompte.
 • El preuSoci/UIB és aplicable si la meitat dels jugadors són socis o membre de la UIB (necessari presentar els carnets de la UIB al moment del pagament).
 • És imprescindible guardar i emportar-se el tiquet a la pista. L'equip de CampusEsport el pot requerir en qualsevol moment.
 • Una vegada finalitzat el temps de lloguer cal abandonar l'espai esportiu. En cas de que es continuï jugant cal tornar a recepció per realitzar una nova reserva i abonar-la, en cas contrari s'aplicarà el preu de tarifa NO UIB sense cap tipus de descompte.
 • No es permet fer reserves ni emprar aquest espai per l'ús de menors de 15 anys. En cas de voler fer una excepció, cal demanar-ho per escrit a la direcció de CampusEsport exposant el cas, i s'obtindrà una resposta igualment per escrit.
 • És imprescindible anul·lar les reserves que no es disfrutin; al tercer cop que es reincideixi, hauran d'abonar-se, en cas contrari es denegarà l'accés a les instal·lacions.
 • Es prohibeix utilitzar sabates amb tacs d'alumini, o amb tacs recanviables amb rosca d'alumini.
 • Al recinte no es pot menjar ni tirar brutor al terra, i si portau begudes, ha de ser dins recipients hermètics i que no es puguin trencar.
 • No es permet que entrin animals al recinte esportiu.
 • No es permet fumar en el recinte esportiu.
 • L'incompliment d'alguna d'aquestes normes suposarà la finalització immediata de l'activitat que hi faci l'usuari.
 • És imprescindible abonar l'import del lloguer de les pistes abans de fer-ne ús, En cas contrari s'aplicarà el preu de tarifa NO UIB sense cap tipus de descompte.
 • És imprescindible guardar i emportar-se el tiquet a la pista. L'equip de CampusEsport el pot requerir en qualsevol moment.
 • Una vegada finalitzat el temps de lloguer cal abandonar l'espai esportiu. En cas de que es continuï jugant cal tornar a recepció per realitzar una nova reserva i abonar-la, en cas contrari s'aplicarà el preu de tarifa NO UIB sense cap tipus de descompte.
 • No es permet fer reserves ni emprar aquest espai per l'ús de menors de 16 anys. En cas de voler fer una excepció, cal demanar-ho per escrit a la direcció de CampusEsport exposant el cas, i s'obtindrà una resposta igualment per escrit.
 • És imprescindible anul·lar les reserves que no es disfrutin; al tercer cop que es reincideixi, hauran d'abonar-se, en cas contrari es denegarà l'accés a les instal·lacions.
 • CampusEsport posa a la vostra disposició el lloguer de pales i venda de pilotes de tennis.
 • Per accedir al recinte és obligatori utilitzar sabatilles esportives. Es prohibeix la utilització de sabates de carrer o d'ús diferent a l'esportiu.
 • Dintre del recinte no es pot menjar ni tirar brutícia al terra, i si porteu begudes haurà de ser dins de recipients hermètics i que no es puguin trencar.
 • No es permet l´entrada d´animals dintre del recinte esportiu.
 • No es permet fumar en el recinte esportiu.
 • L'incompliment d'alguna d'aquestes normes suposarà la finalització immediata de l'activitat a realitzar per part dels usuaris.
 • És imprescindible abonar l'import del lloguer de les pistes abans de fer-ne ús, En cas contrari s'aplicarà el preu de tarifa NO UIB sense cap tipus de descompte.
 • El preuSoci/UIB és aplicable si la meitat dels jugadors són socis o membre de la UIB (necessari presentar els carnets de la UIB al moment del pagament).
 • És imprescindible guardar i emportar-se el tiquet a la pista. L'equip de CampusEsport el pot requerir en qualsevol moment.
 • Una vegada finalitzat el temps de lloguer cal abandonar l'espai esportiu. En cas de que es continuï jugant cal tornar a recepció per realitzar una nova reserva i abonar-la, en cas contrari s'aplicarà el preu de tarifa NO UIB sense cap tipus de descompte.
 • No es permet fer reserves ni emprar aquest espai per l'ús de menors de 15 anys. En cas de voler fer una excepció, cal demanar-ho per escrit a la direcció de CampusEsport exposant el cas, i s'obtindrà una resposta igualment per escrit.
 • És imprescindible anul·lar les reserves que no es disfrutin; al tercer cop que es reincideixi, hauran d'abonar-se, en cas contrari es denegarà l'accés a les instal·lacions.
 • El preu del lloguer no inclou el muntatge ni el desmuntatge de les pistes.
 • Per accedir a la instal.lació és obligatori utilitzar sabatilles esportives de sola blanca. Es prohibeix utilitzar sabatilles amb sola fosca.
 • Al pavelló no s'hi pot menjar, i si portau beguda, ha de ser dins recipients hermètics i que no es puguin trencar.
 • No es permet fumar en el recinte esportiu.
 • Els espectadors i els acompanyants tan sols podran accedir a la graderia.
 • L'incompliment d'alguna d'aquestes normes suposarà la finalització immediata de l'activitat que hi faci l'usuari.
 • Els armariets funcionen amb un cadenat que podeu adquirir o llogar a la recepció. Són d'ús col·lectiu, heu de buidar-los després d'haver practicat esport.
 • Us recomanam que useu els armariets i hi dipositeu tots els béns personals.
 • La direcció es reserva el dret de malmetre el pany per restituir l'ús normal dels armariets. Si transcorreguts 15 dies de l'obertura de l'armariet no heu passat per recepció a retirar els vostres béns personals es procedirà a la seva eliminació.
 • Hi ha papereres de reciclatge. Comptam amb la vostra ajuda per protegir el medi ambient i mantenir les instal·lacions netes.
 • CampusEsport posa a la vostra disposició el servei de lloguer i venda de material.
 • Podeu comunicar la vostra opinió a través del portal web o a la recepció de la instal·lació.

Normativa Seccions Esportives

L'objecte d'aquesta normativa és regular el funcionament intern de les seccions esportives de CampusEsport.

El seu esperit no és restrictiu però les normes descrites són d'obligatori compliment per a tots els tècnics, directius, esportistes i en cas de ser menors d'edat, els seus representants legals, amb la finalitat de garantir un bon funcionament i de preservar els valors que CampusEsport té per objectiu transmetre a tots els esportistes que integren els seus equips: respecte cap als altres, igualtat, inclusió, sacrifici, esforç, responsabilitat  i voluntat d’autosuperació. 

En cas que els esportistes siguin menors d'edat, tots aquests drets i deures també correspondran als pares, tutors, responsables i familiars de l'esportista.

 • Els esportistes de CampusEsport mereixen el respecte i consideració de directius, entrenadors i personal del club, com també dels pares d’altres esportistes.
 • Tenen dret a rebre una preparació esportiva adequada, de manera que CampusEsport, en la mesura de les seves possibilitats, posarà al seu abast els mitjans humans, tècnics i l'espai necessari per a l'entrenament.
 • Tots els esportistes de CampusEsport i els pares dels menors d'edat tenen dret a rebre la informació necessària sobre novetats del club, entrenaments, desplaçaments i competicions. CampusEsport els informarà, en el moment d’inscriure’s, dels mitjans que fa servir per realitzar totes les comunicacions.
 • Els esportistes de CampusEsport hauran de mostrar respecte als companys de club, als entrenadors, directius, als pares dels companys, als esportistes dels diferents clubs, als àrbitres i jutges de les diferents competicions i a qualsevol persona en general, tingui o no tingui vinculació amb CampusEsport.
 • Hauran de respectar les normatives i cuidar els espais esportius i els materials de les instal·lacions on entrenen i competeixen, així com de qualsevol altre club o centre que puguin visitar.
 • Hauran de fer bon ús del material emprat per als entrenaments.
 • Hauran d'aportar el material personal necessari per als entrenaments que el club no faciliti.
 • S'hauran de comprometre a complir les normes que les diferents federacions adscrites a l'esport realitzat estableixin.
 • Sense perjudici de la llibertat d'expressió, hauran de mantenir prudència en les seves manifestacions públiques.
 • Queda expressament prohibit l'enregistrament i la difusió d'imatges dels esportistes fora de l'àmbit merament competitiu. Únicament en aquest àmbit i prèvia autorització escrita per part de la família, les persones responsables del desplaçament podran enregistrar o prendre imatges dels esportistes amb l'objectiu d'informar sobre l'activitat o fer-ne promoció.
 • El personal de CampusEsport responsable del desplaçament no els podrà demanar en cap ocasió diners en efectiu per fer front a despeses quan surtin de viatge ni tampoc en qualsevol altra circumstància. Les famílies hauran d'efectuar qualsevol pagament vinculat amb els desplaçaments a la recepció de CampusEsport.
 • Hauran d'assistir als entrenaments i competicions que el cos tècnic decideixi, en l'horari establert.
 • Acataran sempre les indicacions dels seus respectius tècnics als entrenaments, competicions i desplaçaments, mantenint una correcta actitud per a l'aprofitament de cadascun dels entrenaments i competicions, i atendran i seguiran en tot moment les instruccions de l'entrenador.
 • Les absències o els retards a entrenaments i competicions es notificaran com més aviat millor a l'entrenador/a o delegat. Si no és així, l'esportista assumirà les despeses provocades, (segons estipuli la federació o entitat organitzadora corresponent).
 • En cas de lesió l'esportista seguirà les indicacions mèdiques que li prescriguin, i l'entrenador, tant com sigui possible, adaptarà el programa d'entrenament a les necessitats de l'esportista lesionat. Així mateix s'abstindrà de practicar qualsevol activitat que pugui retardar la seva recuperació.
 • Tot esportista de CampusEsport estarà subjecte a la disciplina del club des del començament de l'entrenament, la competició o els desplaçaments, fins a l'acabament de l'activitat.
 • Correspondrà al tècnic de cada grup acordar la composició de l'equip per a cada competició, així com inscriure els esportistes a les proves que consideri oportú. Aquestes inscripcions les farà des de les oficines del club la persona autoritzada per la direcció.
 • Formar part de les seccions esportives de CampusEsport no implica que CampusEsport estigui obligat a inscriure l'esportista a les competicions. Aquesta decisió la prendran els entrenadors, i en cas que no es participi a les competicions, es donarà la pertinent explicació tant a l’esportista com als pares o representants legals, si ho requereixen.
 • Durant les competicions l'esportista romandrà amb la resta de l'equip al lloc assignat per a tal fi i mantindrà una actitud correcta. No es pot absentar sense haver-ho comunicat prèviament a l'entrenador o el delegat i tenir el seu consentiment.
 • Durant les competicions s’acataran les decisions dels jutges/àrbitres, i és el delegat qui té la facultat de presentar la reclamació que correspongui, si s’estima oportú, seguint les vies reglamentàries.
 • A les competicions i cerimònies de lliurament de premis els esportistes de CampusEsport aniran correctament uniformats.
 • En tot desplaçament hi haurà un responsable, que assumirà la representació de l'equip i serà el responsable del bon desenvolupament del desplaçament.
 • És obligatori que els menors d'edat lliurin una autorització paterna, materna o del tutor legal al club per poder participar en el desplaçament.
 • Tots els esportistes de CampusEsport, durant els desplaçaments, es troben sota la disciplina dels responsables de la secció, entrenadors o delegats, i han d'acatar les seves indicacions.
 • L'entrenador determinarà els temps de descans així com les normes de conducta encaminades a un millor rendiment esportiu.
 • Queda totalment prohibit abandonar el lloc d'allotjatment sense el coneixement i consentiment de la persona responsable.
 • Queda totalment prohibit consumir, comprar o facilitar begudes alcohòliques, cigarros, drogues, etc.
 • Queda totalment prohibit canviar l'allotjament assignat sense el permís del responsable.
 • Queda expressament prohibit l'enregistrament i la difusió d'imatges dels esportistes fora de l'àmbit merament competitiu. Únicament en aquest àmbit i prèvia autorització escrita per part de la família, les persones responsables del desplaçament podran enregistrar o prendre imatges dels esportistes amb l'objectiu d'informar sobre l'activitat o fer-ne promoció.
 • El personal de CampusEsport responsable del desplaçament no els podrà demanar en cap ocasió diners en efectiu per fer front a despeses quan surtin de viatge ni tampoc en qualsevol altra circumstància. Les famílies hauran d'efectuar qualsevol pagament vinculat amb els desplaçaments a la recepció de CampusEsport.
 • Els entrenadors pertanyents a CampusEsport mereixen el respecte i consideració d'esportistes, directius i famílies del club.
 • Tindran la independència necessària per desenvolupar la seva feina.
 • Tindran dret a rebre informació sobre l'organització del centre, entrenaments, competicions i novetats.
 • Hauran de preparar els entrenaments i competicions per als esportistes a càrrec.
 • Hauran de seguir les instruccions acordades per la direcció tècnica del club per estructurar les planificacions i entrenaments.
 • Serà el seu deure tractar els esportistes amb total igualtat i amb el degut respecte i consideració, així com la resta de components del club i les persones alienes al club.
 • Hauran de conservar en tot moment plena autoritat moral sobre els esportistes, per la qual cosa s'hauran de comportar amb una conducta exemplar en tots els seus actes.
 • Assistiran puntualment a tots els entrenaments i competicions.
 • Es reuniran amb la direcció tècnica amb la periodicitat acordada.
 • Es preocuparan per la progressió dels esportistes i el seu estat de salut.
 • Hauran de conèixer les normatives relacionades amb el seu treball.
 • Informaran i instruiran els esportistes sobre aspectes reglamentaris, tècnics i tàctics necessaris per a la pràctica del seu esport.
 • Hauran de participar en la elaboració i la publicació de les informacions relacionades amb el seu esport que siguin d’interès per als esportistes i les seves famílies.
 • Sense perjudici de la llibertat d’expressió, hauran de mantenir prudència en les seves manifestacions públiques.