Avís legal i termes i condicions

 

AVÍS LEGAL

La utilització del Lloc atribueix la condició d'Usuari del Lloc (d'ara endavant, '"Usuari") e implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses tant en el present Avís Legal com en la Política de Privacitat.

1.- Informació general.

En compliment amb el deure d'informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació, es reflecteixen les següents dades:

La FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE LES ILLES BALEARS MP (FUEIB) és una entitat pertanyent al sector públic com mitjà propi de la Universitat de les Illes Balears, amb personalitat jurídica privada i amb els drets reconeguts per la Constitució i les altres lleis vigents. Aquesta institució és l'entitat titular del disseny del portal i els seus codis font, així com de la seva adreça electrònica i la seva marca i el seu logo.

2.- Ús de la Web.

Juntament amb el present Avís Legal, s'estableixen les condicions que regulen la utilització dels serveis que la FUEIB posa a la disposició dels usuaris a través de la Web.

D'aquesta manera, l'accés i ús de la Web suposen que l'usuari accepta íntegrament i s'obliga a complir per complet el present Avís Legal, els termes i condicions, així com les instruccions o recomanacions que se li indiqui en cada cas concret.

L'accés al Lloc web és gratuït, excepte en lo relatiu al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés que hagués contractat l'Usuari.

La FUEIB es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la Web i els seus continguts, configuració i presentació, inclòs aquest Avís Legal, per la qual cosa recomanem la seva lectura abans de cada accés i navegació per la Web.

L'Usuari es compromet a no usar el Lloc web amb finalitats fraudulentes, així com a no dur a terme alguna conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de la FUEIB o de tercers, obligant-se a utilitzar la Web, els Serveis i els continguts inclosos en el mateix de manera diligent, correcta i lícita. En particular, l'Usuari es compromet a abstenir-se de: suprimir, eludir o manipular el «copyright» i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts de la Web, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d'informació que poguessin incloure aquests continguts. Així mateix, l'Usuari es compromet a no realitzar cap acte a fi de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el Lloc web, o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament d'aquest.

En cas que s'incompleixi aquest Avís Legal o la FUEIB sospiti raonablement que les està incomplint, aquesta es reserva el dret a limitar, suspendre o acabar el seu accés al Lloc web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquesta fi.

3.- Enllaços externs.

Pot ser que la web de la FUEIB enllaç cap a altres llocs web.

No obstant això, no exercim cap control sobre aquests llocs ni els seus continguts, que en realitat estan subjectes als seus propis termes i condicions. Tampoc assumim associació o cap responsabilitat per aquests, ni garantim la seva disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat o veracitat.

4.- Portal de transparència. 

A través de la informació publicada en el portal de transparència, la FUEIB atén de manera periòdica i actualitzada el principi de publicitat activa establert per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb els mecanismes adequats per a facilitar l'accessibilitat, la interoperabilitat, la qualitat i la reutilització de la informació, així com la seva identificació i localització.

5.- Llei aplicable. 

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de les pàgines web de la FUEIB, serà la llei espanyola.

 

TERMES I CONDICIONS

1.- Política en cas de devolució i/o cancel·lació de l'import de la compra.

És requisit imprescindible per a realitzar la compra de qualsevol dels serveis oferts en la web, que el client sigui major de 18 anys i proporcioni, mitjançant el formulari disposat durant el procés de compra, totes les dades requerides i identificats com a obligatoris.

2.- En quins casos es pot retornar l'import de matrícula dels estudis propis?

Sempre que la baixa del curs es sol·liciti una setmana abans de l'inici d'aquest, o en el cas que es doni alguna de les circumstàncies següents:

L'anul·lació de matrícula suposa, en tots els casos, l'anul·lació de les condicions acadèmiques.

L'òrgan competent estudiarà si és procedent, o no, la devolució de l'import de la matrícula. No obstant això, la Universitat retindrà, en concepte de despeses administratives, la quantitat que fixi la disposició normativa, establerta en un 25 per cent de l'import total de la matrícula anul·lada, a més de l'import corresponent a la part del curs ja executada.

3.- En quins casos es pot retornar l'import de Fundraising?

L'usuari que utilitzi aquest servei per Fundraising, en tractar-se d'un servei que l'entitat posa a la disposició dels usuaris, el pagament que realitzi a través de TPV Virtual no ha de trobar-se subjecte a política de devolucions. En cas de produir-se alguna incidència o error en les dades introduïdes per l'usuari d'aquest servei, haurà de posar-se en contacte amb el Departament de Fundraising, mitjançant el correu electrònic lluis.tudela@fueib.org.

4.- Política d'enviament i devolució.

Una vegada formalitzat el procés de pagament, podrà disposar del justificant de manera immediata, mitjançant un missatge que rebrà al correu electrònic que prèviament ens hagi facilitat.

5.- Política de seguretat. 

La FUEIB compleix amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i amb qualsevol altra normativa vigent en la matèria, i manté una Política de Privacitat sobre les dades personals, en la qual es descriu, principalment, l'ús que la FUEIB fa de les dades de caràcter personal, s'informa l'Usuari detalladament de les circumstàncies essencials d'aquest ús i de les mesures de seguretat que s'apliquen a les seves dades de caràcter personal per a evitar que tercers no autoritzats puguin accedir a ells.

La FUEIB ha adoptat un nivell òptim de protecció de les Dades Personals que usa e instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast, segons l'estat de la tecnologia, per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals.

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada per la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics (SSL), tot això amb l'objecte d'evitar l'accés no autoritzat de dades. Per aconseguir aquests fins, l'usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per efecte de la corresponent.