I Torneig Nadalenc de Pàdel i Voleibol de la UIB

torneig 2021

Descripció 

El Torneig nadalenc entre facultats és un campionat esportiu amb l'objectiu de fomentar la pràctica esportiva i les relacions socials entre els membres de la comunitat universitària. Les modalitats esportives triades per a aquest torneig són pàdel i voleibol.

Destinataris i categories

Hi poden prendre part tots els membres de la comunitat universitària: alumnes, personal docent e investigador (PDI), i personal administratiu i serveis (PAS).

Els equips poden ser mixtos entre els col·lectius. Per exemple, en la modalitat de pàdel, l'equip el poden formar dos alumnes, dos PDI, dos PAS i també un alumne amb un PDI; un alumne amb un PAS; o un PDI amb un PAS, etc. En la modalitat de voleibol, l’equip poden formar-lo alumnes, PDI, PAS i totes les combinacions esmentades. L’únic requisit és que representin a una facultat o edifici.

S’estableixen les següents categories: masculí, femení, i mixt de pàdel i voleibol. 

Lloc i horari de celebració

 • Lloc: CampusEsport (pistes de pàdel i pavelló).
 • Dates: del 9 i 22 de desembre
 • Horaris: per assignar l’horari dels partits, els participants de cada equip emplenaran la seva disponibilitat al formalitzar la inscripció.

Premis

Hi haurà premis pels tres primers classificats en cada categoria (masculí, femení, mixt).

Premis: 

 • Premis als primers classificats: trofeu i targeta regal (60 euros, pàdel; 170 euros, voleibol)
 • Premis als segons classificats:trofeu/medalla i targeta regal (40 euros, pàdel; 120 euros, voleibol)
 • Premis als tercers classificats: trofeu i targeta regal (30 euros, pàdel; 90 euros, voleibol)

Més informació

 1. El torneig s'organitza i controla per la Comissió de Seguiment del Torneig, creada per l'esdeveniment i formada per dos membres: un representant de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears i un representant de l’àrea d’Activitats físiques i esportives de l’OUSIS. Funcions de la comissió:
  • Organitzar el torneig.
  • Dirimir qualsevol conflicte que hi pugui haver durant la competició.
  • Sancionar els participants que incumplin la normativa i que tinguin una actitud antiesportiva.
 2. Els participants en el torneig han de ser membres de la Comunitat Universitària (alumnat, PDI i PAS).
  • Els participants no poden estar inscrits en dos equips diferents en la mateixa modalitat esportiva.
  • Els participants han de pertànyer a la mateixa facultat.
 3. Els equips o els jugadors han de mostrar acte de presència en els partits assignats. En el cas de no presentar-se seran eliminats del trofeu.
  • Es permetran cinc minuts de retard des de l’hora d’inici del partit assenyalada.
  • Es pot ajornar un partit per causes de força major. Es consideren causes de força major:
   • Inclemències meteorològiques greus.
   • Impediment justificat de l’assistència. S’haurà de comunicar a la Comissió de Seguiment del Torneig per email a competicions@campusesport.com. Mínim de quaranta-vuit hores d’antelació a la data prevista.
  • La Comissió de Seguiment del Torneig és l’encarregada d’acceptar i decidir l’ajornament dels partits.
 4. S’estableixen les següents categories i esports: masculí, femení, mixte de pàdel i únicament mixte de voleibol.
  • Els membres de l’equip poden ser de diferents col·lectius (alumnat, PDI o PAS).
  • L’equip de voleibol tindrà un mínim de deu jugadors/es.
  • En cas que no hi hagi suficients inscrits, la comissió decidirà si reduir-les únicament a les  modalitats esportives.
 5. Per participar en el torneig és necessari formalitzar la inscripció i fer el seu pagament.
  • La inscripció serà efectiva en el moment d’emplenar la sol·licitud, i fer el pagament.
  • El termini d’inscripció finalitza el 30 de novembre.
 6. Els participants autoritzen a l’organització i col·laboradors a fer ús de fotografies i vídeos en els que apareguin a publicar en las web i xarxes socials i a publicar el nom dels classificats i resultats. En el cas contrari ho hauran de notificar per escrit a la Comissió de Seguiment del Torneig.
 7. Durant tot el torneig s’establiran les mesures de sanitat corresponents al moment i a la normativa relacionada amb el COVID-19.
 8. Els resultats i les classificacions de la competició es podran seguir a la pàgina web.
 9. La inscripció al trofeu implica l’acceptació total d’aquestes normes. El fet que un participant desconegui aquesta normativa general de competició no justifica que la pugui incomplir.

Categoria: mixta

 • Lliga a una volta o dos grups i fase final, dependrà del número final d'equips inscrits.
 • La puntuació segons els resultats obtinguts serà:
  • Partit guanyat 2-0: equip guanyador tres punts, equip perdedor zero punts
  • Partit guanyat 2-1, equip guanyador dos punts, equip perdedor un punt
  • En cas d'empat a punts, els criteris de desempat seran els següents:
   • El quocient de sets a favor i en contra, resultant guanyador el que més alt el tingui.
   • El major quocient de punts en la fase preliminar.
   • Si persisteix l'empat entre dos o més equips, aplicant els punts 1r i 2n, es prendrà com a base exclusivament els partits disputats entre els equips empatats.
 • Hi ha d'haver un mínim de 6 jugadors/es i un màxim de 14 inscrits a cada equip.
 • Preu per equip: 50 euros (Els participants rebran una camiseta).
 • Categories: masculina, femenina i mixta
 • Sistema competició:
  • Torneig Open en què cada parella disputa un mínim 2 partits.
  • Fase prèvia + fase final.
  • Màxim de 32 parelles a cada categoria
  • Partit al millor de 3 sets (en cas d'empat a 1 set, el tercer set es juga un Supertiebreak a 10 punts per desempatar).
 • Abans de jugar: Les parelles passen per recepció per saber a quina pista els toca jugar i recollir les tres bolles per poder disputar la partida.
 • Després de jugar: La parella guanyadora torna les bolles a recepció i comunica el resultat.
 • Preu per parella: 15 euros (tots els participants rebran una camiseta)