Mesures extraordinàries coronavirus COVID-19

gespa1

 Compromesos amb la salut!

 

Durant aquests mesos de confinament hem estat treballant en la nova normalitat. Ben aviat podràs tornar a gaudir les nostres instal·lacions esportives; i ho podràs fer amb garantia de seguretat! En aquest sentit, hem limitat l'aforament dels espais i hem augmentat la plantilla perquè en tot moment puguis disposar de l'ajuda dels nostres professionals. A més, s’ha incrementat notablement la neteja i la desinfecció, incrementant el nombre setmanal d’hores de neteja i disposant de kits de desinfecció a l’entrada del centre esportiu i als espais d’activitats.

A les classes del Posa’t en Marxa, disposareu de més de sis metres quadrats per a cada usuari participant. A més, adaptarem els nostres horaris per evitar la concentració excessiva de persones, hem habilitat un sistema de reserva a través de la nostra aplicació mòbil i hem realitzat una senyalització excepcional per delimitar distàncies de seguretat i zones d’espera per a les activitats.

Totes aquestes mesures, complementades amb la instal·lació d’equipaments preventius, només seran possibles amb la complicitat i la responsabilitat dels abonats. Us preguem que, en tot moment, feu cas a aquestes indicacions a les nostres instal·lacions esportives.  

Posam a la teva disposició un llistat de normativa extraordinària per a una bona convivència, sense riscs, a les nostres instal·lacions.

NORMATIVA EXTRAORDINÀRIA

 • L'abonament o entrada a la instal·lació suposa l'acceptació d'aquesta normativa. És imprescindible que els socis facilitin la seva empremta i signin el document de normativa de CampusEsport per accedir a les instal·lacions.
 • En cas que es tanqui un espai esportiu o la instal·lació en un horari en què se suposa que haurien d'estar oberts al públic, s'informarà d'aquest fet mitjançant la web i les xarxes socials.
 • Es podran emprar les dutxes i els vestuaris seguint en tot moment les indicacions o recomanacions de les autoritats competents.
 • Si s'ha d'abonar algun import us preguem que ho faceu amb targeta.
 • Hi ha una normativa específica per cada recinte esportiu que cal respectar. L’incompliment d’alguna d’aquestes normes suposarà la finalització immediata de l’activitat a realitzar per part de l’usuari.
 • Els socorristes i els monitors són els màxims responsables que vetllaran pel compliment de les normes per part dels usuaris. Davant qualsevol inconvenient o incompliment  tindran potestat per a sol·licitar a l'usuari que abandoni l'espai o l'activitat en qüestió.
 • La utilització de la piscina és lliure per als nostres usuaris, sempre seguint les recomanacions d'higiene i normes d'utilització.
 • En tot moment heu de complir les normes de protecció i distanciament social establertes per les autoritats competents. Si teniu algun dubte sobre aquest tema, el personal de recepció pot donar-vos informació en qualsevol moment.
 • L’ocupació dels carrers a la piscina durant aquest període es limitarà al nombre d’usuaris per carrer que determinin les autoritats competents.
 • Si la piscina està completa i heu d’esperar torn fora de l’aigua, esperau amb una actitud responsable i manteniu una distància mínima de 2 metres amb la resta d’usuaris a la zona d’espera, que el nostre personal us indicarà. 
 • No es permet usar la instal·lació a les persones que pateixen alguna malaltia transmissible. Abandonau la piscina si notau qualsevol símptoma o malestar.
 • Us pregam  que renteu i desinfecteu tot el vostre material a ca vostra després de cada ús: banyador, tovallola, casquet de bany i xancles. 
 • És obligatori desinfectar qualsevol material de CampusEsport (planxes, flotadors de cames, cinturons de flotació, etc.) utilitzat durant l'estada de l'usuari a la piscina mitjançant solució desinfectant i paper, tant a l'entrada com a la sortida.
 • Aturau-vos a les parets de la piscina el temps indispensable per descansar si hi ha més usuaris al mateix carrer, per tal d’evitar l’acumulació de persones a les parets de la piscina.
 • Manteniu una distància mínima de 2 metres quan us atureu a les parets de la piscina per descansar. Si detectau que ja hi ha una persona aturada a la paret, us recomanam aturar-vos 3 metres abans d’arribar a la paret i que us agafeu a la corda de suros.

Important: Els socorristes i els monitors de la piscina són els màxims responsables de la instal·lació, i vetllaran perquè els usuaris compleixin les normes. Davant qualsevol inconvenient o incompliment, tenen potestat per demanar a l'usuari que abandoni l'espai o l'activitat en qüestió.

 • La participació en les activitats dirigides és lliure per a totes les persones que tinguin l'abonament vigent i hagin fet una reserva prèvia a través de l'app de CampusEsport o per telèfon al número 971 17 25 54.
 • Totes les activitats del programa tenen una capacitat limitada, i en cap cas es permet l'accés d'usuaris que no tinguin la plaça reservada. La capacitat màxima de la sala 1 és de 15 persones, i de la sala 2, de 18 persones, segons la normativa vigent aplicable.
 • Les reserves es poden fer fins cinc minuts abans de l'inici de la classe i són cancel·lables fins una hora abans. La reserva d'una classe a la qual finalment no s'ha acudit implica la penalització de cinc dies sense poder fer noves reserves.
 • El límit de classes reservades diàries és d'una, mentre que el màxim de reserves que cada usuari pot tenir pendents és de tres. Com a màxim poden fer-se reserves amb set dies d'antelació.
 • Heu d'accedir a l'activitat de forma ordenada, respectant la cua i la distància de seguretat, sempre que el monitor de sala us autoritzi a accedir-hi, prèvia comprovació de la reserva efectuada. Per agilitar l'accés a la sala es recomana als usuaris que tinguin preparat el seu codi d'accés, perquè el monitor validi l'entrada amb més facilitat. Respecte a la sortida de l'activitat, els usuaris hauran de seguir les indicacions del monitor, que guiarà el procés en tot moment. Es recomana que l'usuari acudeixi a la cua de sala amb una antelació d'entre 10 i 15 minuts.
 • Abans d'entrar a la sala, de forma obligatòria, els usuaris han de desinfectar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic situat a la zona d'espera habilitada.

Important: El monitor de la sala o de l'activitat n'és el màxim responsable, i vetllarà perquè els usuaris compleixin les normes. Davant qualsevol inconvenient o incompliment, el monitor té potestat per demanar a l'usuari que abandoni l'espai o l'activitat en qüestió.

 • Heu d'accedir al gimnàs de forma ordenada, respectant la cua i la distància de seguretat, sempre que el monitor de sala us autoritzi a accedir-hi, segons el nombre d'usuaris (com a màxim, 30 persones).
 • En tot moment heu de complir les normes de protecció i distanciament social establertes per les autoritats competents. Si teniu algun dubte sobre aquest tema, el personal de recepció pot donar-vos informació en qualsevol moment.
 • Abans d’accedir a la sala, els usuaris han de desinfectar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic situat a la zona d'espera habilitada.
 • Cal portar una tovallola eixuta per posar-la damunt els aparells que s’utilitzin.
 • És obligatori desinfectar qualsevol material utilitzat durant l'estada de l'usuari a la sala mitjançant solució desinfectant i paper.

Important: El monitor de la sala o de l'activitat n'és el màxim responsable, i vetllarà perquè els usuaris compleixin les normes. Davant qualsevol inconvenient o incompliment, el monitor té potestat per demanar a l'usuari que abandoni l'espai o l'activitat en qüestió.

 • Arribeu a la instal·lació amb la roba esportiva i amb el temps ajustat per jugar.
 • Renteu-vos les mans, pales i raquetes abans i després de jugar. No es permet compartir bossa,  tovallola o ampolla d’aigua amb el company.
 • Jugau amb pilotes noves o marcades per no barrejar-les amb les del company.
 • Si ha de tossir, empreu un mocador d’un sol ús.
 • Si ha de tocar l’equipament de pista, s’ha de fer net abans i després d’emprar-les
 • Eviteu la salutació protocol·lària de final de partit.
 • Una vegada finalitzat el temps de lloguer, cal abandonar l'espai esportiu. En cas de que es continuï jugant cal tornar a recepció per realitzar una nova reserva i abonar-la; en cas contrari s'aplicarà el preu de tarifa NO UIB sense cap tipus de descompte.
 • No es permet fer reserves ni emprar aquest espai per l'ús de menors de 16 anys. En cas de voler fer una excepció, cal demanar-ho per escrit a la direcció de CampusEsport exposant el cas, i s'obtindrà una resposta igualment per escrit.
 • És imprescindible anul·lar les reserves que no es gaudeixin; al tercer cop que es reincideixi, hauran d'abonar-se. En cas contrari, es denegarà l'accés a les instal·lacions. Recordau que podeu reservar el vostre espai de joc a través de la pàgina web o per via telefònica.
 • CampusEsport posa a la vostra disposició el lloguer de pales i venda de pilotes de tennis desinfectades.
 • Acudir amb una antelació màxima de 10 minuts i si pot ser venir amb ja vestit amb la roba adequada.
 • Entrada per l'accés del camp de futbol.
 • Recomanem que els infants vinguin només amb un acompanyant.
 • Recomanem no emprar les dutxes.
 • Acudir amb una antelació màxima de 10 minuts i si pot ser venir amb ja vestit amb la roba adequada.
 • Entrada per l'accés del camp de futbol.
 • Recomanem que els infants vinguin només amb un acompanyant.
 • Recomanem no emprar les dutxes.
 • Acudir amb una antelació màxima de 10 minuts
 • Recomanem que els nens vengen només amb un acompanyant.
 • Lliurament als monitors i recollida dels infants dins de la piscina en les cadires habilitades, Per a poder accedir-hi, els adults han d'emprar xancletes o calçat adequat.
 • Recomanem que els pares abandonin el recinte de la piscina en deixar als infants a classe i entrin amb el temps just per a recollir-los en acabar.
 • Recomanem no emprar les dutxes. 

 

 • Acudir amb una antelació màxima de 10 minuts.
 • No es permet la permanència dins de les instal·lacions esportives de menors no acompanyats abans de començar el seu entrenament ni després de la seva finalització.
 • No es permet l'ús dels espais esportius sense la companyia del personal tècnic de CampusEsport.
 • Recomanem no usar les dutxes.