Mesures extraordinàries coronavirus COVID-19

gespa1

 Compromesos amb la salut!

 

Durant aquests mesos de confinament hem estat treballant en la nova normalitat. Ben aviat podràs tornar a gaudir les nostres instal·lacions esportives; i ho podràs fer amb garantia de seguretat! En aquest sentit, hem limitat l'aforament dels espais i hem augmentat la plantilla perquè en tot moment puguis disposar de l'ajuda dels nostres professionals. A més, s’ha incrementat notablement la neteja i la desinfecció, incrementant el nombre setmanal d’hores de neteja i disposant de kits de desinfecció a l’entrada del centre esportiu i als espais d’activitats.

A les classes del Posa’t en Marxa, disposareu de més de sis metres quadrats per a cada usuari participant. A més, adaptarem els nostres horaris per evitar la concentració excessiva de persones, hem habilitat un sistema de reserva a través de la nostra aplicació mòbil i hem realitzat una senyalització excepcional per delimitar distàncies de seguretat i zones d’espera per a les activitats.

Totes aquestes mesures, complementades amb la instal·lació d’equipaments preventius, només seran possibles amb la complicitat i la responsabilitat dels abonats. Us preguem que, en tot moment, feu cas a aquestes indicacions a les nostres instal·lacions esportives.  

Posam a la teva disposició un llistat de normativa extraordinària per a una bona convivència, sense riscs, a les nostres instal·lacions.

NORMATIVA EXTRAORDINÀRIA

 • L'abonament o entrada a la instal·lació suposa l'acceptació d'aquesta normativa. És imprescindible que els socis facilitin la seva empremta i signin el document de normativa de CampusEsport per accedir a les instal·lacions.
 • En cas que es tanqui un espai esportiu o la instal·lació en un horari en què se suposa que haurien d'estar oberts al públic, s'informarà d'aquest fet mitjançant la web i les xarxes socials.
 • Es podran emprar les dutxes i els vestuaris seguint en tot moment les indicacions o recomanacions de les autoritats competents.
 • Si s'ha d'abonar algun import us preguem que ho faceu amb targeta.
 • Hi ha una normativa específica per cada recinte esportiu que cal respectar. L’incompliment d’alguna d’aquestes normes suposarà la finalització immediata de l’activitat a realitzar per part de l’usuari.
 • Els socorristes i els monitors són els màxims responsables que vetllaran pel compliment de les normes per part dels usuaris. Davant qualsevol inconvenient o incompliment  tindran potestat per a sol·licitar a l'usuari que abandoni l'espai o l'activitat en qüestió.
 • La utilització de la piscina és lliure per als nostres usuaris, sempre seguint les recomanacions d'higiene i normes d'utilització.
 • En tot moment heu de complir les normes de protecció i distanciament social establertes per les autoritats competents. Si teniu algun dubte sobre aquest tema, el personal de recepció pot donar-vos informació en qualsevol moment.
 • L’ocupació dels carrers a la piscina durant aquest període es limitarà al nombre d’usuaris per carrer que determinin les autoritats competents.
 • Si la piscina està completa i heu d’esperar torn fora de l’aigua, esperau amb una actitud responsable i manteniu una distància mínima de 2 metres amb la resta d’usuaris a la zona d’espera, que el nostre personal us indicarà. 
 • No es permet usar la instal·lació a les persones que pateixen alguna malaltia transmissible. Abandonau la piscina si notau qualsevol símptoma o malestar.
 • Us pregam  que renteu i desinfecteu tot el vostre material a ca vostra després de cada ús: banyador, tovallola, casquet de bany i xancles. 
 • És obligatori desinfectar qualsevol material de CampusEsport (planxes, flotadors de cames, cinturons de flotació, etc.) utilitzat durant l'estada de l'usuari a la piscina mitjançant solució desinfectant i paper, tant a l'entrada com a la sortida.
 • Aturau-vos a les parets de la piscina el temps indispensable per descansar si hi ha més usuaris al mateix carrer, per tal d’evitar l’acumulació de persones a les parets de la piscina.
 • Manteniu una distància mínima de 2 metres quan us atureu a les parets de la piscina per descansar. Si detectau que ja hi ha una persona aturada a la paret, us recomanam aturar-vos 3 metres abans d’arribar a la paret i que us agafeu a la corda de suros.

Important: Els socorristes i els monitors de la piscina són els màxims responsables de la instal·lació, i vetllaran perquè els usuaris compleixin les normes. Davant qualsevol inconvenient o incompliment, tenen potestat per demanar a l'usuari que abandoni l'espai o l'activitat en qüestió.

 • La participació en les activitats dirigides és lliure per a totes les persones que tinguin l'abonament vigent i hagin fet una reserva prèvia a través de l'app de CampusEsport o per telèfon al número 971 17 25 54.
 • Totes les activitats del programa tenen una capacitat limitada, i en cap cas es permet l'accés d'usuaris que no tinguin la plaça reservada. La capacitat màxima de la sala 1 és de 10 persones, i de la sala 2, de 13 persones, segons la normativa vigent aplicable.
 • Les reserves es poden fer amb tres dies d'antelació i fins cinc minuts abans de l'inici de la classe i són cancel·lables fins una hora abans. La reserva de dues classes a les quals finalment no s'ha acudit implica la penalització de cinc dies sense poder fer noves reserves.
 • El màxim de reserves de classes dirigides que cada usuari pot tenir pendents és de sis; no hi ha límit de classes reservades en un dia.
 • Heu d'accedir a l'activitat de forma ordenada, respectant la cua i la distància de seguretat, sempre que el monitor de sala us autoritzi a accedir-hi, prèvia comprovació de la reserva efectuada. Per agilitar l'accés a la sala es recomana als usuaris que tinguin preparat el seu codi d'accés, perquè el monitor validi l'entrada amb més facilitat. Respecte a la sortida de l'activitat, els usuaris hauran de seguir les indicacions del monitor, que guiarà el procés en tot moment. Es recomana que l'usuari acudeixi a la cua de sala amb un mínim d'antel·lació.
 • Abans d'entrar a la sala, de forma obligatòria, els usuaris han de desinfectar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic situat a la zona d'espera habilitada.

Important: El monitor de la sala o de l'activitat n'és el màxim responsable, i vetllarà perquè els usuaris compleixin les normes. Davant qualsevol inconvenient o incompliment, el monitor té potestat per demanar a l'usuari que abandoni l'espai o l'activitat en qüestió.

 • Heu d'accedir al gimnàs de forma ordenada, respectant la cua i la distància de seguretat, sempre que el monitor de sala us autoritzi a accedir-hi, segons el nombre d'usuaris (com a màxim, 23 persones). En tot moment heu de complir les normes de protecció i distanciament social establertes per les autoritats competents. Si teniu algun dubte sobre aquest tema, el personal de recepció pot donar-vos informació en qualsevol moment.
 • Per accedir a la sala de fitness s'ha de realitzar una reserva gratuïta d'espai a través de l'app de CampusEsport, per telèfon o a la recepció. Les reserves es poden fer amb tres dies d'antelació i fins cinc minuts abans de l'inici de l'activitat i són cancel·lables fins una hora abans. La reserva de dos accessos a la sala de fitness als quals finalment no s'ha acudit implica la penalització de cinc dies sense poder fer noves reserves.
  El màxim de reserves que cada usuari pot tenir pendents és de sis; no hi ha límit d'accessos reservats en un dia.
 • Heu d'accedir a l'activitat de forma ordenada, respectant la cua i la distància de seguretat, sempre que el monitor de sala us autoritzi a accedir-hi, prèvia comprovació de la reserva efectuada. Per agilitar l'accés a la sala es recomana als usuaris que tinguin preparat el seu codi d'accés, perquè el monitor validi l'entrada amb més facilitat. Respecte a la sortida de l'activitat, els usuaris hauran de seguir les indicacions del monitor, que guiarà el procés en tot moment. Es recomana que l'usuari acudeixi a la cua de sala amb un mínim d'antel·lació.
 • Abans d’accedir a la sala, els usuaris han de desinfectar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic situat a la zona d'espera habilitada. Cal portar una tovallola eixuta per posar-la damunt els aparells que s’utilitzin.
 • És obligatori desinfectar qualsevol material utilitzat durant l'estada de l'usuari a la sala mitjançant solució desinfectant i paper.

Important: El monitor de la sala o de l'activitat n'és el màxim responsable, i vetllarà perquè els usuaris compleixin les normes. Davant qualsevol inconvenient o incompliment, el monitor té potestat per demanar a l'usuari que abandoni l'espai o l'activitat en qüestió.

 • Arribeu a la instal·lació amb la roba esportiva i amb el temps ajustat per jugar.
 • Renteu-vos les mans, pales i raquetes abans i després de jugar. No es permet compartir bossa,  tovallola o ampolla d’aigua amb el company.
 • Jugau amb pilotes noves o marcades per no barrejar-les amb les del company.
 • Si ha de tossir, empreu un mocador d’un sol ús.
 • Si ha de tocar l’equipament de pista, s’ha de fer net abans i després d’emprar-les
 • Eviteu la salutació protocol·lària de final de partit.
 • Una vegada finalitzat el temps de lloguer, cal abandonar l'espai esportiu. En cas de que es continuï jugant cal tornar a recepció per realitzar una nova reserva i abonar-la; en cas contrari s'aplicarà el preu de tarifa NO UIB sense cap tipus de descompte.
 • No es permet fer reserves ni emprar aquest espai per l'ús de menors de 16 anys. En cas de voler fer una excepció, cal demanar-ho per escrit a la direcció de CampusEsport exposant el cas, i s'obtindrà una resposta igualment per escrit.
 • És imprescindible anul·lar les reserves que no es gaudeixin; al tercer cop que es reincideixi, hauran d'abonar-se. En cas contrari, es denegarà l'accés a les instal·lacions. Recordau que podeu reservar el vostre espai de joc a través de la pàgina web o per via telefònica.
 • CampusEsport posa a la vostra disposició el lloguer de pales i venda de pilotes de tennis desinfectades.
 • Acudir amb una antelació màxima de 10 minuts i si pot ser venir amb ja vestit amb la roba adequada.
 • Entrada per l'accés del camp de futbol.
 • Recomanem que els infants vinguin només amb un acompanyant.
 • Recomanem no emprar les dutxes.
 • Acudir amb una antelació màxima de 10 minuts i si pot ser venir amb ja vestit amb la roba adequada.
 • Entrada per l'accés del camp de futbol.
 • Recomanem que els infants vinguin només amb un acompanyant.
 • Recomanem no emprar les dutxes.
 • Acudir amb una antelació màxima de 10 minuts
 • Recomanem que els nens vinguin només amb un acompanyant.
 • Lliurament als monitors i recollida dels infants dins de la piscina en les cadires habilitades, Per a poder accedir-hi, els adults han d'emprar xancletes o calçat adequat.
 • Recomanem que els pares abandonin el recinte de la piscina en deixar als infants a classe i entrin amb el temps just per a recollir-los en acabar.
 • Recomanem no emprar les dutxes. 

 

 • Acudir amb una antelació màxima de 10 minuts.
 • No es permet la permanència dins de les instal·lacions esportives de menors no acompanyats abans de començar el seu entrenament ni després de la seva finalització.
 • No es permet l'ús dels espais esportius sense la companyia del personal tècnic de CampusEsport.
 • Recomanem no usar les dutxes.